DLF-EHN Webinar: Åpenhetsloven 11. november

I samarbeid med Etisk Handel inviterer vi våre medlemsbedrifter til lunsj-webinar om Åpenhetsloven:

Torsdag 11. november kl. 11:00 – 11:50

Åpenhetsloven ble vedtatt i Stortinget i juni og trer i kraft 1. juli 2022. Loven krever at nesten  9000 norske virksomheter bli pålagt å rapportere på aktsomhetsvurderinger. Store og mellomstore virksomheter bør derfor allerede nå forberede seg på hva loven vil bety.

Daglig leder i Etisk Handel, Heidi Furustøl som selv var med på skrive loven, gir DLF medlemmene en eksklusiv innføring i hvordan leverandører kan oppfylle Åpenhetslovens krav om informasjons- og aktsomhetsvurderingsplikter med hensyn til grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeid i leverandørkjedene.

DLF Partner Advokatfirmaet Schjødt vil snakke om juridiske utfordringer med Åpenhetsloven.

Program:

  • Velkommen og innledning ved Mette Hanekamhaug
  • Åpenhetsloven – lovens plikter og hvordan oppfylle dem ved Heidi Furustøl
  • Juridiske utfordringer med Åpenhetsloven ved Advokatfirma Schjødt
  • Samtale Etisk handel Norge og Advokatfirma Schjødt og spørsmål/kommentarer fra tilhørere

 


Etisk handel Norge

Etisk Handel Norge er en medlemsorganisasjon og et ressurssenter for bærekraftig handel. Vårt formål er å fremme ansvarlig forretningspraksis i leverandørkjeder slik at handel bidrar til å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter, samfunn og miljø. DLF er medlem i Etisk Handel.

Hjemmeside