Flere DLF medlemmer har signert tilslutningserklæring

Foto: Snorre Tønset

Flere DLF medlemsbedrifter har nå signert  tilslutningerklæring for reduksjon av matsvinn

Torsdag 15. mars var 17 bedrifter tilstede hos hos Klima-og Miljødepartementet for offisielt signering av bransjeavtalen.

DLF medlemsbedrifter har signert avtalen

Haugen-Gruppen AS, Lantmännen Unibake Norway AS, Leiv Vidar AS og Maarud var DLF medlemsbedrifter som signerte denne dagen.

Bland de som allerede har signert finner vi  Barilla Norge, Brynhildgruppen, Grilstad, Hansa Borg Bryggerier, Mills AS, Nortura, O.Kavli / Q-meieriene, Orkla ASA, Tine, Unilever, Hennig-Olsen, Baxt, Thai Union , Nestlé og Lerøy.

Bakgrunn for avtalen

DLF var en av 12 bransjeorganisasjonene og 5 departement som signerte bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn juni 2017. Målet med bransjeavtalen er å halvere matsvinnet i Norge innen 2030, i tråd med FNs bærekraftmål.

Enkeltbedrifter i hele verdikjeden kan slutte seg til avtalen gjennom en tilslutningserklæring og bidra til å nå målet gjennom tiltak i egen virksomhet.

Bedrifter som slutter seg til bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn forplikter seg til å:
  • Gjøre data tilgjengelig gjennom rapportering av matsvinn i egen bedrift til bransjeorganisasjonen i sin sektor.
  • Gjennomføre tiltak for å redusere matsvinn i egen bedrift.
  • Samarbeide om tiltak på tvers av verdikjeden på de områdene som er formålstjenlig og innenfor konkurranselovgivningen, som beskrevet i avtalens punkt 8.

DLF oppfordrer sine medlemmer til å signere tilslutningserklæringen.

Kontaktinformasjon

For mer informasjon om Bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn kontakt Matvett 

Dokumenter

Tilslutningserklæring


Relaterte DLF saker

05.02.2018 Bli med og reduser matsvinn- signer tilslutningserklæring

31.01.2018 Bransjens matsvinn har blitt redusert

26.09.2017 DLF medlemsbedrifter signerte tilslutningserklæring i dag

07.09. 2017 Statsråd Vidar Helgesen inviterer til signering av tilslutningserklæring for reduksjon av matsvinn

23.06. 2017 Bransjeavtale for reduksjon av matsvinn ble signert i dag

Eksterne saker

15.03.2018 Matvett.no Bedriftene slutter opp om arbeidet

15.03.2018 Pressemelding fra Klima- og Miljødepartementet

26.09. 2017 Pressemelding: Vil redusere matsvinn

 23.06. 2017 Pressemelding: Avtale om å redusere matsvinn

Relevante nettsider

Klima- og miljødepartementet (KLD)

Matsvinn.no