Bli med og reduser matsvinn- signer tilslutningserklæring

 

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen inviterer til signering av tilslutningerklæring for reduksjon av matsvinn

torsdag 15. mars 2018 klokken 12.30 hos Klima-og Miljødepartementet.

Mer informasjon om programmet kommer.  Du kan allerede nå meld din interesse til Matvett.

Tilslutningserklæring kan også signeres og sendes via post/mail.

Bli med og reduser matsvinn i Norge med 50 % innen 2030

DLF var en av flere bransjeorganisasjonene som signerte bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn juni i fjor sammen med 5 departementet. Målet med bransjeavtalen er å halvere matsvinnet i Norge innen 2030, i tråd med FNs bærekraftmål.

Enkeltbedrifter i hele verdikjeden kan slutte seg til avtalen gjennom en tilslutningserklæring og bidra til å nå målet gjennom tiltak i egen virksomhet.

DLF oppfordrer sine medlemmer til å signere tilslutningserklæringen.

Bedrifter som slutter seg til bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn forplikter seg til å:
  • Gjøre data tilgjengelig gjennom rapportering av matsvinn i egen bedrift til bransjeorganisasjonen i sin sektor.
  • Gjennomføre tiltak for å redusere matsvinn i egen bedrift.
  • Samarbeide om tiltak på tvers av verdikjeden på de områdene som er formålstjenlig og innenfor konkurranselovgivningen, som beskrevet i avtalens punkt 8.

DLF medlemsbedrifter har signert avtalen

Flere av DLFs medlemsbedrifter har allerede signert avtalen. Blant disse er: Barilla Norge, Brynhildgruppen, Grilstad, Hansa Borg Bryggerier, Mills AS, Nortura, O.Kavli / Q-meieriene, Orkla ASA, Tine, Unilever, Hennig-Olsen, Baxt, Thai Union , Nestlé og Lerøy.

Kontaktinformasjon

For mer informasjon om Bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn og påmelding til neste signering ta kontakt med Matvett 

Dokumenter

Tilslutningserklæring


Relaterte DLF saker

31.01.2018 Bransjens matsvinn har blitt redusert

26.09.2017 DLF medlemsbedrifter signerte tilslutningserklæring i dag

07.09. 2017 Statsråd Vidar Helgesen inviterer til signering av tilslutningserklæring for reduksjon av matsvinn

23.06. 2017 Bransjeavtale for reduksjon av matsvinn ble signert i dag

Eksterne saker

26.09. 2017 Pressemelding: Vil redusere matsvinn

 23.06. 2017 Pressemelding: Avtale om å redusere matsvinn

Relevante nettsider

Klima- og miljødepartementet (KLD)

Matsvinn.no