Videreføring av godkjent returandel på 95 prosent

 

 

 

 

 

 

(sak fra Sirkel.no)

95 % returandel for drikkevareemballasje i glass og dermed avgiftsfritak for miljøavgiften blir videreført etter godkjenning fra Miljødirektoratet.

– det er fantastisk! Selv om 2020 ble et annerledes år, har det norske folk holdt fast på de gode vanene med å kildesortere glassemballasje. Vi kan ikke annet enn å takke forbrukerne, leverandører, våre ansatte og andre samarbeidspartnere, sier Morten Sundell, administrerende direktør i Sirkel Glass.

Giftfritt kretsløp

Den 16. juni i år ble regjerningens «Nasjonale strategi for en grønn, sirkulær økonomi», lansert. En av visjonene i rapporten er «et samfunn der ressurser blir brukt og brukt igjen på en effektiv måte i giftfrie kretsløp der de erstatter uttak av, og produksjon med, nye ressurser» (Les strategien her ).

Glassemballasje er et unikt eksempel på et sirkulært, giftfritt kretsløp. Når en glassflaske først er produsert kan den gjenvinnes i det uendelige, så lenge vi er flinke til å returnere den tilbake inn i systemet. Og i Norge er vi en av de beste i verden på akkurat det.

– Strategien fra regjeringen er motiverende for oss som jobber med glassemballasje, vi får bekreftet at vi jobber midt kjernen av den sirkulære økonomien med et materiale som er 100 % sirkulært, fortsetter Sundell.

For å kunne bruke 100% resirkulert glass i en ny flaske må det være meget god kvalitet på det resirkulerte glasset.

– Kvalitet på de resirkulerte materialene må komme høyere opp på agendaen for å kunne lykkes med en etablere en sirkulær økonomi, vi er avhengig av en forståelse og erkjennelse av viktigheten av god kvalitet i alle ledd i verdikjeden, understreker Sundell.

 


Om Sirkel

Sirkel tar imot glass- og metallemballasje fra hele landet til anlegget i Fredrikstad. 100% av utsortert glass- og metall blir sendt til materialgjenvinning, og gjenoppstår som verdifullt råmateriale for helt nye produkter.

Sirkel er ett av fem materiellselskap for emballasje som eier Grønt Punkt Norge. Materialselskapene eies igjen av vareprodusenter, emballsjeprodusenter og handelen med omlag en-tredjedel hver. DLF har, på vegne av vareprodusentene aksjeposter i alle materialselskapene og er representert i de respektive styrene. I Grønt Punkt Norge er DLF representert med styreleder Thomas Weihe, Verdikjededirektør.


Relevante saker

Grønt Punkt Norge og DLF

DLF medeier i bransjeselskapene