Hvem vinner årets DLF Utmerkelser?

 

Vi har åpnet opp for nominering til DLF Utmerkelser.

For å vise frem den bredde av positive bidrag våre medlemmer står for, har DLF utviklet tre utmerkelser medlemmene kan nominere sine produkter til:

Merkevarepris, Innovasjonspris og Samfunnsansvarspris.

Frist for registrering av nominasjoner er 3. september og vinnerne kåres på DLF Høstmøte 17. oktober 2019 i Tønsberg.

Nominering

Medlemsbedriftene må selv nominerer kandidater.

Kandidatene må eies av, selges av eller være gjennomført av et DLF-medlem.

Tidligere nominerte produkter (ikke tidligere vinnere) kan også nomineres i år, sjekk konkurranseguiden for kriterier som må oppfylles.

Registrering

De som deltok i fjor (eller tidligere år) kan logge seg inn på brukerkonto som da ble opprettet.

For nye brukere må det opprettes brukerkonto og det gjøres her.

Tips til registrering
  • Les konkurranseguiden før du begynner å fylle inn registreringen
  • Vær tydelig på hvilke egenskaper / resultater ved kandidaten som gjør den til en verdig vinner
  • Legg ved relevant materiell, dokumentasjon på resultater eller annet som på en god måte støtter opp under kandidaten.
  • Relevant informasjon vil uansett være informasjon om hvordan man har lykkes i markedet, med distribusjon (salgskanaler og / eller kjeder), salg- og salgsutvikling, nye brukere, nye bruksområder og andre både kvantitative og kvalitative resultater og egenskaper.
  • Tenk på hva som letter juryens arbeid, en klar og tydelig argumentasjon relatert til kriterier for prisen med god dokumentasjon der dette er tilgjengelig.

NB! Husk å lagre for hver gang du legger inn ny informasjon i skjema. Dersom du er inaktiv i 120 minutter blir du logget ut. Vi anbefaler at du tar backup av teksten i f.eks word-dokument.

Påmeldingsfrist

3. september 2019.

Kåring

Finalistene fra hver kategori vil bli kontaktet kort tid etter juryens bedømming.

Finalistene presenteres- og vinnerene kåres for en samlet bransje på DLF Høstmøte 17. oktober

Jury

En jury velger tre finalister og en vinner av alle de nominerte i hver kategori. Juryen er satt sammen av personer med bredde av erfaringer og kunnskap, fra bransjen og ekstern vil vurdert produktene. Utmerkelsene blir delt ut 17. oktober.

Er det noe som er uklart eller om du har spørsmål om nominering e.l så ta kontakt med prosjektleder Siw Skjervold

Fjorårets vinnere

 

DLF Merkevarepris ble tildelt Modelez Norge AS for «Kvikk Lunsj»

DLF Innovasjonspris ble tildelt Fjordland AS for  «Litt Mat Smoothie Bowl»

DLF Samfunnsansvarspris ble tildelt Pierre Robert Group AS for Piere Robert Group AS

Les juryens begrunnelse for vinnere i 2018.

DLF Høstmøte 2019

Her finner du informasjon om DLF Høstmøte.