Bærekraftseminar avslører: Det haster å komme i gang med rapportering

Fra venstre: Helena Slapø (PwC), Hanne Løvstad (PwC), Anne-Grete Haugen (Matvett) og Thomas Weihe (DLF). Foto: DLF

Det gjøres mye godt arbeid innen bærekraft, og mange medlemmer rapporterer frivillig alt de får til allerede. Samtidig strammes regelverket til, og det blir lovpålagt å rapportere. PwC holder kurs for DLFs medlemsbedrifter i mai, om hvordan man kan løse dette.

Onsdag 29. mars arrangerte DLF et frokostseminar om bærekraft i samarbeid med PwC og Matvett.

– Mange av DLFs medlemmer har satt mål i tråd med Parisavtalen, men for få kan vise til reelle kutt i klimagassutslippene. Flere må gå fra ord til handling, – raskt, men det er hjelp å få, sier verdikjededirektør i DLF, Thomas Weihe.

1/3 av utslipp kommer fra matproduksjon

De fleste medlemmer har fått med seg hvorfor man skal jobbe med bærekraft. 1/3 av globale klimagassutslipp kommer fra matproduksjon. Over halvparten av all brukt emballasje i Norge kommer fra Dagligvarebransjen.

Ifølge Matvetts daglige leder Anne-Grete Haugen kaster nordmenn årlig mat tilsvarende 20 milliarder kroner, eller 75 kg per innbygger. Halvparten skjer i næringslivet og halvparten skjer hjemme.

Det haster å komme i gang

Samtidig har det allerede kommet nye lover og regler innenfor rapportering av bærekraft fra EU, med rapportering på bærekraft fra 2024. Dette gjelder i praksis alle selskaper, fordi en del av rapporteringen handler om bærekraft i verdikjeden. Og de fleste er en del av noen andres verdikjede, uavhengig av størrelser.

– Det er viktig at næringen kommer i gang. Konkurransekraften vil svekkes om man ikke jobber med bærekraft fremover, sier Hanne Løvstad, Partner Bærekraft og klimatjenester i PwC.

Både hun og kollega Helena Slapø trekker frem at man nå går fra frivillig til lovpålagt rapportering.

Viktige kurs

– Må man begynne å levere på bærekrafttiltak, og man må være fremadskuende. Vi skal ikke bare rapportere på det som har vært, men også om det som kommer. Det er mange KPI-er som skal på plass man kan måle og rapportere om, sier hun, som er Manager Bærekraft og klimatjenester i PwC.

PwC har utviklet tre praktiske kurs for DLFs medlemmer, som skal hjelpe til med ulike utfordringer knyttet til bærekraft. Disse passer både for små, store, nasjonale og internasjonale selskaper.

Kursene holdes i PwC sine lokaler i Bjørvika i Oslo. Påmeldingsfrist er 12. april. Man kan melde på flere fra hver bedrift. Det blir case-øvelser og man kan møte andre i samme situasjon, som man kan diskuter med.


Kontaktpersoner

Påmelding:
Siw Skjervold
Seniorrådgiver kommunikasjon og medlemstjenester
Siw.skjervold(a)dlf.no

Innhold seminar:
Helena Slapø
PwC | Manager | Sustainability & Climate Change
helena.slapo(a)pwc.com | mobil 92 08 53 46