Skjerpede krav til bruk av avansert pakkseddel fra 1.1.2020

Vi viser til tidligere medlemsinformasjon (publisert desember 2018) om at  COOP, REMA og ASKO har tilrettelagt sine systemer, slik at leverandør kan sende samme EDI Pakkseddel nivå 4 for eksponeringsenheter til disse kundene. STAND hadde da som som mål at dette blir implementert av partene i løpet av 2019. De nye kravene gjelder nå fra 1.1.2020.

 

EDI Pakkseddel nivå 4Norsk dagligvarebransje ligger i det europeiske tetsjiktet hva gjelder samhandling og utveksling av elektroniske handelsdokumenter. EDI ordre, -ordrebekreftelse, -pakkseddel og -faktura er godt etablert. Bransjen har lenge hatt ambisjon om å utvide bruken av avansert pakkseddel (Pakkseddel nivå 4) på eksponeringsenheter.  Aktører som har tatt dette i bruk opplever mer effektiv varehandel og bedre sporbarhet.

En forutsetning for videre utrulling har vært at alle kjedene kan ta imot samme meldingsformat. Før oppstart EDI Pakkseddel nivå 4 bør det gjøres en avtale med kjedene om tidspunkt for når dette skal tre i kraft.

 

For tekniske spørsmål, kontakt Seniorrådgiver EDI Jan Frode Aspevik i GS1 Norway.

Les mer om pakksedler  i STAND Leveranse.