Rune Myrmel ny adm.direktør i Norsk Lastbærer Pool AS (NLP)

Pressemelding fra Norsk Lastbærer Pool AS:

Etter 14 år som administrerende direktør i NLP går Ragnar Strand av med pensjon ved utgangen av 2020. Strand var den første ansatte i NLP og har ledet selskapet fra det ble etablert i begynnelsen av 2006.

Styret i NLP har ansatt Rune Myrmel som ny adm. direktør og han vil tiltre primo november. Myrmel er i dag daglig leder i materialselskapet Norsk Metallgjenvinning AS, og har lang erfaring fra norsk dagligvarebransje. Han har også deltatt i NLPs styre i perioden 2006 – 2016, hvorav to år som styreleder.

Styret vil takke Strand for en formidabel innsats med å etablere og bygge opp NLP til det bransjeselskapet vi ser i dag, og samtidig ønske Myrmel velkommen og lykke til i den nye jobben.

 

Kontaktperson:
Stian Kjellemyr Eilertsen, Styreleder Norsk Lastbærer Pool AS
Tlf. 951 48 950

Foto: Grønt Punkt Norge.

 

Om NLP
NLP står bak et unikt og miljøvennlig retursystem for lastbærere i dagligvarebransjen. Det overordnede målet med systemet er å effektivisere og forenkle logistikkaspektet for aktørene i bransjen, på en måte som reduserer skadelige utslipp og ivaretar miljøet. På eiersiden står bransjeorganisasjonene Dagligvareleverandørenes forening (DLF) og Dagligvarehandelens Miljøforum (DMF).

 

NLP – Av dagligvarebransjen, for dagligvarebransjen

www.nlpool.no

DLF og NLP

På vegne av våre medlemmer samarbeider DLF med handelen på områder som materialgjenvinning, matsvinn, produktdata og systemer for effektive lastbærere.  Dette skjer gjennom egne selskaper som DLF eier sammen med handelen. NLP er et av disse selskapene. Les mer om NLP og DLF her.