John Aas slutter i DLF

Organisasjonssjef John Aas forlater DLF etter 18 års innsats for foreningen. Han startet opp som markedssjef, og har de siste årene hatt ansvar for foreningens organisasjonsapparat og medlemsaktiviteter.

John Aas. Foto: DLF

John har vært en svært verdifull medarbeider for DLF, sier adm. direktør Helge Hasselgård. – Med et genuint engasjement for merkevareleverandørenes sak har han hatt stor betydning for utviklingen av DLF som en levende organisasjon med aktive medlemmer. Han kjenner flere enn de fleste i dagligvarebransjen, og har vært en viktig ambassadør for DLF både innad blant medlemsbedriftene og utad mot samarbeidspartnere i mange leire. Jeg vil takke John for solid og lojal innsats til leverandørfelleskapets beste gjennom mange år, sier Hasselgård.

 

DLF tilsetter ikke ny organisasjonssjef etter Aas. Det vil i stedet bli prioritert å opprette en ny stilling som direktør med ansvar for kommunikasjon, samfunnskontakt og næringspolitikk. Stillingen vil bli utlyst umiddelbart.

For nærmere informasjon, kontakt
• John Aas, mobil 91 59 14 98
• Helge Hasselgård, mobil 95 75 43 32 / [email protected]