Forslag til lov om god handelsskikk sendt ut på høring

Forslag til lov om god handelsskikk sendt ut på høring

Dagligvarebransjen er et skritt nærmere realiseringen av en lov om god handelsskikk.

Nærings- og fiskeridepartementet sendte fredag 26. april utkast til lov ut på høring. Lovforslaget baserer seg i stor grad på Hjelmengutvalgets forslagfra 2013, men departementet ber om innspill både til lovtekst og til organisering og geografisk plassering av tilsynet som skal håndheve loven.

DLF gav innspill til lovforslaget i 2013, og vil naturligvis levere en ny høringsuttalelse nå. Høringsfristen er satt til 7. juni.

Se departementets pressemelding her og høringsnotatet her.