DLF Utmerkelser 2020 -steng for registrering!

 

 

Portalen er nå stengt for registrering!

(Saken er oppdatert 6. august)

Nå er det endelig tid igjen til å vise frem den bredde av positive bidrag våre medlemmer står for. Vinnere av DLF Utmerkelser 2020 skal kåres!

Kanskje er det din kandidat som vinner pris i år?

Utsatt frist!

Vi har etter forespørsel fra flere medlemmer utsatt frist for registrering av nominasjoner til ut dagen onsdag 12. august.

Så enkelt er det å nominere:

 1. Skriv en pitch (maks en A4 side, skrifttype Arial str 12, standard marg) og forteller kort om kandidaten dere nominerer, med utgangpunkt i kriteriene.
 2. Registrer nominasjonen her om du allerede har opprettet brukerkonto, eller her om det er første gang du nominerer.
 3. Last opp A4 dokumentet (Word dok el PDF). Mer trengs ikke i første runde!

Ut i fra dette vil juryen velge ut de som går videre til runde to. For de som går videre vil det kreves en mer utfyllende presentasjon.

Finalistene  presenteres på DLF eHøstmøte 15. oktober.


Nominering

Frist for registrering av nominasjon er ut dagen onsdag 12. august.

Kandidaten  må eies av, selges av eller være gjennomført av et DLF-medlem. Tidligere nominerte produkter kan også nomineres (gjelder ikke tidligere vinnere), men husk å sjekke kriteriene/tidsperioden.

Les hele konkurranseguiden før du begynner!


Registrering av nominasjoner / pitch

De som deltok i fjor (eller tidligere år) kan logge seg inn på brukerkonto som da ble opprettet.

For nye brukere må det opprettes brukerkonto og det gjøres her.

Med bakgrunn i prisenes kriterier, vær tydelig på hvilke egenskaper / resultater ved kandidaten som gjør den til en verdig vinner.

Pitchen skal ikke være lenger enn en A4 side skrevet i Word (tilsvarende skrifttype Arial str 12, standard marg). Vi anbefaler at teksten skrives og lagres i Word før den kopieres over i registreringsskjema eller lastes opp som vedlegg i registreringen. Det går ikke å endre skrifttype el størrelse i systemet.

Er det noe som er uklart eller om du har spørsmål om nominering e.l så ta kontakt med prosjektleder Siw Skjervold


Kriterier

 • Innovasjonsprisen
  Beskriv kort hvordan kandidaten skaper begeistring, gir større mangfold i markedet og tilfører verdi for forbruker, leverandør og handel. Beskriv også kort hvilke resultater som er oppnådd.

Tidsperiode: Vinneren kan kåres både på bakgrunn av et langvarig arbeid, en nystartet satsing eller særskilte tiltak i en kortere tidsperiode. Innovasjonen må enten fortsatt pågå / være i markedet, eller ha vært avsluttet etter 1. juni året før.

 • Merkevareprisen
  Beskriv kort hvordan merkevaren har utmerket seg mht.: Tydelige verdier, Engasjement, Oppmerksomhet og/eller Markedsandeler. Beskriv også kort hvilke resultater som er oppnådd.

Tidsperiode: Vinneren kåres blant merkevarer som har levert resultater og hatt en sterk posisjon i markedet i løpet av minst de siste 3 år foregående år.

 • Samfunnsansvarsprisen
  Beskriv kort hva som er gjort og hvilke resultater som er oppnådd innen minst to av følgende områder: Sunnhet, Miljø / klima, Sosialt engasjement og/eller Ansvarlig innkjøp.

Tidsperiode: Vinneren kan kåres både på bakgrunn av et langvarig arbeid, en nystartet satsing eller særskilte tiltak i en kortere tidsperiode. Prosjektet eller tiltaket må enten fortsatt pågå eller ha vært avsluttet etter 1. juni året før.

 For å være sikre på at alle relevante kandidater er med til DLF Innovasjonsprisen, vil vi også sjekke med handelen om det er sterke kandidater som savnes og som bør oppfordres til å nominere.

Er det noe som er uklart eller om du har spørsmål om nominering e.l så ta kontakt med prosjektleder Siw Skjervold | [email protected] | mobil 95830570


Hvem går videre til runde 2?

Juryene vil vurdere alle innsendte pitcher og velger ut hvem som går videre til runde to. De nominerte som går videre får beskjed om dette i etterkant jurymøtet- og må levere en presentasjon med litt mer utfyllende informasjon om kandidaten. Egen presentasjons-mal må fylles ut, og det gis ca 2 uker på levering av presentasjonen. Juryen vurderer presentasjonene og avgjør hvem som blir de 3 finalistene (hvorav en er vinner) i hver kategori.


Kåring

 • Juryen vurdere alle nominerte pitcher etter fristen 10. august. De avgjør hvem som går videre til runde to og som må levere en mer utfyllende presentasjon.
 • Juryen velger deretter 3 finalister fra hver kategori som vil bli kontaktet i etterkant av juryens bedømmelse.
 • Finalistene presenteres på DLF eHøstmøte 15. oktober 2020
 • DLF sender ut pressemelding inkl bilder om finalistene og vinnere. I tillegg blir dette publisert på DLFs hjemmesider og i nyhetsbrev.
 • Prislogo kan benyttes i fremtidig markedsføring av produktet.

Jury

Det er en jury for DLF Innovasjonsprisen og DLF Merkevareprisen og en for DLF Samfunnsansvar. Begge juryene er satt sammen av personer med bredde av erfaringer og kunnskap, fra bransjen og eksternt.


Fjorårets vinnere

DLF Merkevarepris ble tildelt TINE SA for Norvegia

DLF Innovasjonspris ble tildelt Hennig-Olsen IS for ZERoh! is

DLF Samfunnsansvarspris ble tildelt Barilla Norge AS for Wasa 100

Les juryens begrunnelse for vinnere i 2019.


Om DLF Utmerkelser

For å vise frem den bredde av positive bidrag våre medlemmer står for, har DLF utviklet tre utmerkelser medlemmene kan nominere sine produkter til Merkevarepris, Innovasjonspris og Samfunnsansvarspris.

DLF Innovasjonspris har vært delt ut siden 2007. DLF Merkevareprise og DLF Samfunnsansvarspris har vært delt ut siden 2016.