DLF Partner NielsenIQ – Salgsutviklingen i norsk dagligvarehandel i 2020

 

Tilbake til NielsenIQ

Tilbake til oversikt DLF Partner


(Innlegget er skrevet av NielsenIQ)

NielsenIQ presenterte forrige uke salgsutviklingen i norsk dagligvarehandel i 2020. Etter mange år med marginal vekst leverte butikkene til NorgesGruppen, COOP, REMA 1000 og Bunnpris en samlet markedsvekst på 17,1%. Det tilsvarer en kronevekst ca. 30,5 Mrd. NOK eks. Mva. Pandemien påvirket i stor grad hvor, når og hvordan vi handlet. Reiserestriksjoner, stengte serveringssteder, norgesferie, hjemmekontor, stengte skoler og barnehager har hatt stor innvirkning på utviklingen.

Den sterkeste veksten var i de befolkningstette og grensenære områdene, og butikker tett opp til den svenske grensen opplevde den sterkeste veksten. I Viken fylke økte omsetningen hele 26,6 %, mens fylker lenger fra grensen hadde en langt svakere vekst. Den svakeste veksten var i Møre og Romsdal, og Vestland. En vekst på hhv. 10,1 % og 12 %.

På varegruppenivå ga bortfallet av grensehandel og reduksjon i taxfreesalget store utslag. Det var de avgift tunge varegruppene som økte mest, og ingen økte raskere enn Tobakk. En vekst på hele 42,8 % for hele landet samlet. Tobakk etterfølges av Drikkevarer og Sjokolade og sukkervarer som vokser hhv. 22,2 % og 18,6 %. Den laveste veksten er i kategoriene hvor dagligvarekjedene er særlig utsatt for bransjeglidning, slik som Dyremat, Vaske og husholdningsprodukter og Personlig pleie.

Hva kan vi forvente oss av 2021?

Uansett om situasjonen endrer seg og restriksjonene gradvis blir borte, vil vi se en vedvarende endring i forbrukernes atferd. Endringene vil påvirke kategoriene ulikt, og noen vil kun være kortvarige:

  • Flere vil ha hjemmekontor noe som påvirker butikkvalg og gir høyere hjemmekonsum
  • Flere nordmenn vil ha en lavere handlefrekvens, og det vil betyr at de i økende grad etterspør varer med lengre holdbarhet og/eller større forpakninger
  • Flere har oppdaget lokalbutikken og selv når muligheten til grensehandel kommer tilbake, vil de legge igjen mer i lokalbutikken
  • Flere vil være helt eller delvis arbeidsledige og det er dermed naturlig å tenke deg en økende etterspørsel etter rimelige produkter. Samtidig vil det være en stor kjøpesterk gruppe med trygge jobber som vil etterspørre mer eksklusive produkter. Det kan dermed tenkes en økende differensiering innen en og samme produktgruppe.
Kontaktinformasjon:

Hege Witsø-Bjølmer |  [email protected]| tlf. 905 06 148
Gunnar Portvik | [email protected] | tlf. 905 06 348

NielsenIQ pressemelding Dagligvarerapporten 2021