DLF Høstmøte 2019 – Hold av datoen!

DLF Høstmøte 2019

 

Torsdag 17. oktober er det DLF Høstmøte, årets viktigste møteplass for dagligvarebransjen.

DLF tilbyr en innholdsrik fagdag, en unik møteplass og festkveld med gode bransjekolleger og utvalgte gjester.

Det blir også utdeling av DLF Utmerkelser. Husk å meld på ditt produkt innen 3. september.

Invitasjon

«Hold av datoen» mail sendes ut i slutten av juni- og invitasjon med mulighet for påmelding sendes ut i starten av september. Informasjon om påmelding, pris og program vil bli tilgjengelig på våre hjemmesider.

Hvis du ikke mottar mailen, men ønsker invitasjon gi oss beskjed.

DLF Høstmøte er kun åpent for ansatte i DLFs medlemsbedrifter, samt inviterte gjester.

Vi oppdaterer våre nettsider forløpende når programmet for årets høstmøte kommer på plass.

Ikke gå glipp av årets store møteplass for bransjen!

 


Konkurranserettslige forholdsregler

Deltakere i DLFs møter og aktiviteter skal ikke innlate seg på drøftelser, handlinger eller opptreden som kan krenke konkurranselovgivningen. Deltakerne skal ikke drøfte eller utveksle konfidensiell eller konkurransesensitiv informasjon, herunder ikke-offentlig informasjon om priser, rabatter, markedsstrategier, salgs- eller leveringsvilkår, mv. Dette gjelder både for formelle DLF-møter, men også ved uformelle samtaler eller drøftelser før, under eller etter møter i DLF-regi. Se for øvrig Retningslinjer for DLFs møter