DLF eForum: Beskyttelse av merkevarer og konsepter

I samarbeid med DLF -partner Kvale invitere vi til DLF eForum med fokus på

Beskyttelse av merkevarer og konsepter

Dette eForumet er fordelt på 3 dager og er spesielt relevant for ansatte i salgs- og markedsavdelingene, men alle ansatte i våre medlemsbedrifter har anledning til å delta.

Det er gratis å delta, men for å få tilgang må du melde deg på i skjema nederst på siden her.

20. mai kl. 09:00 – 09:45 (gjennomført)
Hvordan beskytte varemerker, konsepter og forretningshemmeligheter.

10. juni kl. 09:00 – 09:45 (gjennomført)
Hvor går grensen mellom en lovlig og ulovlig kopi?

27. august kl. 09:00 – 09:45 (gjennomført)
Praktiske råd og tips om samarbeidsprosjekter, slik som co-branding og utvikling av kjedespesifikke produkter.

I innleggene vil det også bli gitt råd om hva du bør gjøre dersom du opplever brudd / mulige brudd på rettigheter.

Fra Kvale Advokatfirma er det Marie Vaale-Hallberg, Anne Marie Sejersted og Sunniva Viken som tar oss gjennom disse temaene.

DLF eForum er kun åpent for ansatte i DLFs medlemsbedrifter

Fyll ut skjemaet under. Husk å kryss av for hvilken dag du ønsker å delta. Du vil motta en mail med link til seminaret 1-2 dager i forkant.


 


Konkurranserettslige forholdsregler

Deltakere i DLFs møter og aktiviteter skal ikke innlate seg på drøftelser, handlinger eller opptreden som kan krenke konkurranselovgivningen. Deltakerne skal ikke drøfte eller utveksle konfidensiell eller konkurransesensitiv informasjon, herunder ikke-offentlig informasjon om priser, rabatter, markedsstrategier, salgs- eller leveringsvilkår, mv. Dette gjelder både for formelle DLF-møter, men også ved uformelle samtaler eller drøftelser før, under eller etter møter i DLF-regi. Se for øvrig retningslinjer for DLFs møter på våre nettsider.