Den finske skumglassprodusenten Foamit Group kjøper opp Glasopor AS

Som eier i Sirkel Glass og Sirkel Materialgjenvinning er DLF glad for at Glasopor nå blir en del av verdens største skumglassprodusent, Foamit Group, som har bedre forutsetninger for  å utvide og utvikle virksomheten til Glasopor for fremtiden.

Fremover vil Sirkel konsentrere seg om glassgjenvinningsvirksomheten og utviklingen av denne for å sikre en stadig mer effektiv sirkulærøkonomi til det beste for aktørene i det norske markedet.  En langvarig samarbeidsavtale med Glasopor er en forutsetning for dette og vil naturligvis fortsette,  samtidig som Sirkel fortsetter som en viktig råstoffleverandør til Glasopor.

For å sikre forsvarlig innsamling og gjenvinning av brukt glassemballasje bidro DLF til å etablere Norsk Glassgjenvinning AS (i dag Sirkel konsernet) tidlig på 90-tallet. For å ivareta avsetning av glasskår som ikke kunne brukes i glassverk eller andre kanaler, kjøpte Norsk Glassgjenvinning selskapet Glasitt AS i 2006. Salg av skumglass har vært viktig for utvikling av Sirkel og har bidratt til at nasjonale gjenvinningsmål for brukt glassemballasje nås.

Les pressemeldingen her

Mer informasjon:

Sirkel Materialgjenvinning AS

Per Annar Lilleng, administrerende direktør

Tlf: 922 02 743

Email: [email protected]


DLF Organisasjon

DLF medeier i materialselskapene