Treretur AS er godkjent som produsentansvarsselskap

Miljødirektoratet har godkjent Treretur som produsentansvarsselskap for treemballasje. Dermed er Norges første og eneste returselskap for denne materialtypen etablert. Grønt Punkt Norge AS skal drifte returordningen, som offisielt starter opp 1. januar 2022.


Setter din bedrift mer enn 1000 kg treemballasje på markedet, må medlemsavtalen med Grønt Punkt Norge oppdateres for å være i henhold til avfallsforskriften. Fra og med januar kommer Grønt Punkt Norge (GPN) til å kontakte medlemmer som kan ha treemballasje. Du kan allerede nå ta kontakt med GPN hvis din bedrift har treemballasje.

Treemballasje er spesialpaller (engangspaller), kabeltromler, trebobiner, trekasser, karmer og avstivere rundt produkter med mer. Europaller inngår også i ordningen fordi ombruk er et rapporteringskrav til myndighetene, men det blir ikke vederlagspliktig.

Har du spørsmål om du må oppdatere Grønt Punkt-avtalen din, ta kontakt:
Jan Petter Nerhus 91 14 44 72 | Elisabeth Kollerød 90 76 63 16 | Dani Eilertsen 40 85 35 55


Webinar

18. januar kl. 09:00 – 10:30  inviterer Grønt Punkt Norge AS til webinar om Treretur AS.

Meld deg på her!

Program:
 • Etableringen av Treretur
  Svein Erik Rødvik, leder gjenvinningsavdelingen i Grønt Punkt Norge
 • Hvorfor det er viktig med et retursystem for treemballasje
  Gyda Hellgren, senioringeniør, Miljødirektoratet
 • Ombruk av treemballasje
  SmartRetur
 • Hvordan er vederlaget beregnet?
  Marte Ohnstad Kittilsen, fagansvarlig analyse i Grønt Punkt Norge
 • Hvordan skal medlemmer rapportere
  Hilde Beate Lieng, senior medlemskonsulent, Grønt Punkt Norge
 • Spørsmål og svar

Hva er bakgrunnen for etableringen?

Alle produsenter som tilfører det norske markedet minst 1 000 kilo av en emballasjetype, er lovpålagt etter avfallsforskriften kapittel 7 å ta produsentansvar i et godkjent returselskap. I mangel på godkjent returselskap for tre, har det vært umulig å innfri dette kravet – fram til nå.

For Grønt Punkt Norge har det vært viktig å sørge for at medlemmer kan ta hele sitt lovpålagte ansvar for emballasje gjennom medlemskapet.

Hva blir nytt?

I Norge er det allerede et velfungerende gjenbruks- og gjenvinningssystem for treemballasje. Det er derfor riktig å etablere returordningen i det som allerede fungerer godt. Treretur som driftes av Grønt Punkt Norge, har derfor inngått rapporteringsavtaler med de største innsamlerne av treemballasje. Det er blant annet Franzefoss Sør, Aven Holmestrand, RS Trommelservice, Norsk Gjenvinning, Geminor og Smart Retur Norge. Flere er under signering.

Kravet i forskriften er minimum 15 prosent materialgjenvinning av mengdene Trereturs medlemmer setter på markedet årlig.

Hva koster det?

Vederlaget for treemballasje er ikke endelig fastsatt, men fordi returordningen inngår i et allerede velfungerende retursystem, vil kostnadene kun dekke rapportering, livsløps- og plukkanalyser, verving og administrasjon. Vederlaget vil derfor bli veldig lavt. Returselskapet vil være non-profit og til selvkost.

Mer informasjon om vederlaget vil dere få i webinaret 18. januar.

Rapportering til myndighetene

Treretur vil, som returselskapene Plastretur og Norsk Returkartong, driftes av Grønt Punkt Norge, og er forpliktet til å rapportere følgende til miljømyndighetene: mengde treemballasje satt på markedet av våre medlemsbedrifter, gjenvinningsgrad og ombruksgrad. Gjenvinningsgrader vil bli basert på plukkanalyser i blandet trevirkestrøm hos hver aktør som har signert rapporteringsavtale med Treretur.


DLF og Grønt Punkt Norge AS

Gjennom DLF er våre medlemsbedrifter aktivt engasjert i en rekke bransjeselskaper.

Dette er virksomheter som ivaretar helt sentralt bransjesamarbeid og er strategisk viktige for den daglige virksomheten i bedriftene.

På medlemmenes vegne samarbeider DLF med handelen på områder som materialgjenvinning, matsvinn, produktdata og systemer for effektive lastbærere. Dette skjer gjennom egne selskaper som DLF eier sammen med handelen.

DLF og Grønt Punkt Norge AS

Grønt Punkt Norge AS