Tradesolution AS kjøper Andhøy Data AS

Tradesolution AS utvider sin markedsposisjon innenfor BI- og salgsstøtteløsninger, gjennom oppkjøp av Andhøy Data AS

Tradesolution AS øker fokus på et strategisk viktig område for varehandelen   

Oppkjøpet av Andhøy Data styrker Tradesolutions kompetanse og kapasitet innenfor utvikling og leveranse av løsninger for innsiktsbasert salgsstyring, rettet mot dagligvarebransjen i Norge.

«Andhøy Data har i mange år levert solide løsninger for salgsrapportering og effektiv salgsflyt til aktører i dagligvarebransjen. Tradesolution vil som ny eier bygge videre på dette arbeidet. Gjennom å samle kompetanse og innsats, er målet at tjenestene skal kunne utvikles raskere og i takt med nye markedsbehov, som i sum gir økt nytte for kundene. Tradesolutions mål er å tilby bransjens beste BI- og salgsstøtteverktøy», sier adm direktør i Tradesolution, Sigmund Berle Jensen i en kommentar.

«I Tradesolution har Andhøy Data funnet en eier som kan ta vare på kompetansen og verdiene som er bygget opp over mange år. Til beste for kunder og ansatte», uttaler grunnlegger av Andhøy Data AS, Arild Andhøy

Gjennomføringsdato for oppkjøpet er 10.01.2018

For mer informasjon eller spørsmål, vennligst ta kontakt med:

Adm.direktør Sigmund Berle Jensen

Telefon: 97 78 94 33

[email protected]

Om Tradesolution AS

Tradesolution eies av NorgesGruppen, COOP Norge, REMA 1000 og Dagligvareleverandørenes Forening (DLF). Tradesolution utvikler, drifter og vedlikeholder sentrale bransjetjenester og ulike IT-, rapporterings- og analysetjenester for dagligvare- og serveringsbransjen i Norge. Våre kunder og samarbeidspartnere er betydelige aktører innen industri og handel. Vår lidenskap er tjenester som gir effektiv varehandel.

Om Andhøy Data AS

Andhøy Data leverer løsninger for innsikt og salgsflyt til dagligvareleverandører. Vi arbeider kontinuerlig med å forstå, systematisere og skape verktøy som gir våre kunder et konkurransefortrinn. Selskapet er tuftet på erfaring og initiativer utviklet i nært samarbeide med handelsaktørene siden 1936.

 

Kilde: Pressemelding fra Tradesolution AS