Svein Erik Rødvik skal lede Norsk Returkartong

Pressemelding fra Grønt Punkt Norge, 30. august 2022:

Styret i Norsk Returkartong har i likhet med Plastretur, vurdert hvordan selskapet best skal organiseres i framtiden.

NY LEDER: Svein Erik Rødvik er ansatt som administrerende direktør i Norsk Returkartong. FOTO: Grønt Punkt Norge

– Dette er den beste løsningen for selskapet. Svein Erik Rødvik sin erfaring og kunnskap fra snart 20 år i bransjen er uvurderlig. Med ham som leder får vi en kontinuitet og kompetanse som gjør endringen sømløs.

Med en egen driftsorganisasjon kan Norsk Returkartong møte fremtidens krav til sirkularitet både for kartong og for treemballasje, som selskapet også vil drifte, sier Thomas Weihe, styreleder i Norsk Returkartong AS.

Svein Erik Rødvik kommer fra stillingen som leder for innsamling- og gjenvinningsavdelingen i Grønt Punkt Norge. Han ble opprinnelig ansatt i Plastretur i 2003, som i 2008 overlot driften til Grønt Punkt Norge. Rødvik har utdannelse i økonomi, logistikk og organisasjonspsykologi fra Handelshøyskolen BI, hvor han også jobbet som studieleder fra 1996 til 2003. Han tiltrer senest 1. januar 2023.

– Å lede Norsk Returkartong og Treretur inn i en framtid hvor alle råvarer går inn et sirkulært kretsløp er den mest givende arbeidsoppgaven jeg kan tenke meg. Det er store endringer på gang på emballasjefronten, hvor blant annet drikke- og emballasjekartong blir valgt fremfor ikke-fornybare råvarer. Derfor er det essensielt at vi sikrer fortsatt høy innsamling og full utnyttelse av råvaren, sier Rødvik.

Les også: Ny administrerende direktør i Plastretur AS

Samler spisskompetansen i returselskapene

Som et resultat av at kravene til høy grad av materialgjenvinning og sirkulær økonomi skjerpes, samtidig som teknologi utvikles har både Plastretur og Norsk Returkartong valgt å samle spisskompetanse på innsamling, logistikk og materialgjenvinning i egne driftsorganisasjoner. Samtidig skal synergiene med Grønt Punkt Norge videreutvikles. Plastretur og Norsk Returkartong vil være samlokalisert med Grønt Punkt Norge og Norsk Metallgjenvinning, for å utnytte fagmiljøene best mulig.

– Grønt Punkt Norge vil fortsatt ha spesialister blant annet på design for gjenvinning, materialkjemi og analyse av alle materialslag, som kommer medlemsbedriftene og returselskapene til gode, sier administrerende direktør Jaana Røine i Grønt Punkt Norge AS.

I tillegg vil flere av returselskapene gjennomføre all massekommunikasjon i felleskap gjennom fagmiljøet i Grønt Punkt Norge, noe som gir best mulig gjennomslag og store økonomiske fordeler.

– Grønt Punkt Norge som eies av de fem returselskapene Norsk Resy, Plastretur, Sirkel Glass, Norsk Metallgjenvinning og Norsk Returkartong skal fortsatt tilby et komplett medlemskap hvor våre 7000 medlemsbedrifter tar sitt samlede produsentansvar, avslutter Thomas Weihe, som også er styreleder i Grønt Punkt Norge.

Om Norsk Returkartong AS
  • Selskapet ble etablert 1994, som første returselskap som inngikk bransjeavtale med miljømyndighetene.
  • Eies av emballasjeprodusenter, vareprodusenter og handelen med 1/3 hver.
  • I 2005 ble det besluttet at Norsk Returkartong og Plastretur skulle samles med innsamlings-, logistikk og gjenvinningskompetanse for både plast og kartong.
  • Fra 2008 – 2023 er dette gjort gjennom produsentansvarsselskapet Grønt Punkt Norge.

Fra 2023 driftes Norsk Returkartong igjen som eget selskap.


Relevante saker:

Grønt Punkt Norge og DLF