STAND: Tidsfrister for sortimentsendringer 2025

 

Grunndataregistrering og Produktpresentasjon

Tidsfrister for sortimentsendringer 2025 er fastsatt og publisert på stand.no.

Hvilke områder standarden for sortimentsendringer gjelder for
  • Sortimentsendringer inkluderer inn- og utfasing av varer, både nyheter og kodeendringer/endret listing.
  • Vareforsyning av eksponeringsenhet og kampanjer omfattes ikke.
  • Sesongprodukter defineres som «Produkt som selges i en tidsavgrenset periode relatert til en mellom avtalepartene definert sesong»

Les mer om grunndataregistrering og produktpresentasjon her.

Last ned oversikt over fristene her