Retningslinjer og rutiner for sporing, tilbakekalling og tilbaketrekking

Ved en tilbakekalling og tilbaketrekking av et produkt skal en leverandør forholde seg til STAND sin beskrivelse rundt dette, samt den gjeldende leverandøravtalen med kjedene. I en slik prosess skal en leverandør benytte seg av  Tradesolution ReCall-tjeneste for å få gjort dette raskt, trygt og effektivt. Denne tjenesten erstatter tidligere varslingsskjema i STAND.

Hvordan fungerer ReCall?

ReCall-tjenesten tilbyr en enklere, raskere og mer effektiv registrering av nødvending informasjon.

ReCall-tjenesten erstatter den tidligere manuelle varslingsskjema og vil forenkle registreingen, kvalitetssikre produktinformasjonen og holde oversikt og kontroll på sakens status, dialog med kjeden og andre involverte parter.

Hvem har tilgang til ReCall?

Alle brukere i EPD-basen får tilgang til ReCall. Tjenesten er tilgjengelig via Tradesolutions kundeportal.

Blir kjent med ReCall-tjenesten i denne videoen her:

 

Relevante lenker:

ReCall brukerveiledning

STAND – retningslinjer for tilbaketrekking

Tradesolution kundeportal

Mer informasjon om Tradesolutions ReCall-tjeneste