Paradigmeskifte for håndteringen av emballasjeavfall i Norge

Torsdag 23. august ble det årlige innovasjons- og optimeringsseminaret arrangert i Oslo. 

Det er ikke bare i Norge det har vært fokus på plast det siste året. Også i EU har det vært et taktskifte, og en rekke nye tiltak vil gjelde i Norge gjennom EØS-avtalen. Vi kan vente oss strengere regler for produktdesign.

Seniorrådgiver Christoffer Back Vestli i Miljødirektoratet, direktør Kari Bunes i Emballasjeforeningen, verdikjededirektør Thomas Weihe i DLF og adm. dir. Jaana Røine i Grønt Punkt Norge informerte. Hanne Møller i Østfoldforskning presenterte optimeringsrapporten for 2017.

Thomas Weihe, Verdikjededirektør i DLF og styreleder i Grønt Punkt Norge AS, åpnet arrangementet ved å fastslå at innsamlings- og gjenvinningsordningene i Norge er gode. Men de kan bli bedre.

Paradigmeskifte

Thomas Weihe, Verdikjededirektør i DLF

– Myndighetene kan opprette målrettede incentiver og sikre gode innsamlingsordninger. Næringslivet kan utvikle bærekraftige løsninger gjennom samarbeid i verdikjeden via organisasjoner som Emballasjeforeningen og Grønt Punkt Norge, som er arrangører her i dag, sa Weihe.

Han slo også fast at innføringen av en forskrift som erstatning for bransjeavtalene vil innebære et paradigmeskifte når det gjelder håndteringen av emballasjeavfall i Norge.

Forskriften ble innført av Klima og Miljødirektoratet for å regulere konkurranseforholdene i avfallsbransjen. Den skal også sikre at de forpliktende målene for materialgjenvinning av emballasjeavfall i EU-direktivene oppnås.

Les hele saken hos Emballasjeforeningen

Tekst/bilde: Emballasjeforeningen.

Relaterte saker fra DLF

03.08.2018 Innovasjon og optimeringsseminar

01.09.2017 Dommedag for dårlig emballasje