Ny forskrift tvinger minst 30 000 bedrifter til å ta avfallsansvar

(Kilde: Pressenytt.no)

Dommedag for dårlig emballasje

 Fra og med i dag må produsenter og importører jobbe aktivt for å forbedre emballasjeløsningene de bruker. Målet er å redusere avfallsbergene og gjenvinne mer.

– Dette er en gledens dag for miljøet. Kravet om plikt til avfallsforebygging er fremsynt og plasserer Norge langt fremme i internasjonal sammenheng, sier Thomas Weihe, leder for Næringslivets Emballasjeoptimeringskomité (NOK) og verdikjedesjef i Dagligvareleverandørenes Forening (DLF).

Titusener av bedrifter over hele landet kan påvirkes av den nye avfallsforskriften fra Klima- og miljødepartementet som trer i kraft fredag 1. september. Ifølge Statistisk sentralbyrå finnes det 32 110 bedrifter med over fire ansatte innenfor kategoriene varehandel, industri og jordbruk, skogbruk og fiske.

Svært mange av disse bruker vareemballasje i en eller annen form, kommenterer Weihe.

Skal forebygge avfall

I forskriften står det at produsenter av emballasje og emballerte varer heretter skal jobbe med avfallsforebygging.

– Ordlyden er ikke tilfeldig. Mens mange EU-land fremdeles henger igjen i en tid der man ensidig snakket om å redusere emballasjemengden, retter vi i Norge innsatsen mot avfallsreduksjon. Dette inkluderer også varene som emballasjen skal beskytte – samt emballasjens gjenvinningsegenskaper, sier Weihe.

POSE OG SEKK. Ny emballasje skal redusere både matsvinn og bruk av råvarer. Bamas blåbærbegre gjør begge deler, konstaterer Thomas Weihe i Næringslivets Emballasjeoptimeringskomité. Foto: Per Øyvind Nordberg

Som eksempel på gode og gjennomtenkte tiltak for avfallsforebygging nevner han porsjonsbegerne som BAMA lanserte for blåbær i fjor. Nyvinningen gir en reduksjon på 15 kilo plastemballasje for hvert tonn med bær som selges. Samtidig gir begerne bærene bedre beskyttelse mot støt – og lokket åpner seg ikke i handleposen. Det betyr at færre blåbær ender i avfallsdunken og at svinn i butikk alene reduseres med opptil 50 prosent. I tillegg er begeret selvfølgelig resirkulerbart.

Mindre klimabelastning

Thomas Weihe forklarer at innsatsen for å utvikle bedre og mer optimal emballasje hittil har vært et punkt i de frivillige bransjeavtalene næringslivet og myndigheter har forpliktet seg til. Siden 1998 har NOK samordnet næringslivets arbeid med emballasjeoptimering og årlig rapportert resultater til Miljødirektoratet.

– Vi mener vi sammen har utrettet svært mye på denne fronten. De siste fem årene har klimabelastningen knyttet til emballerte produkter som vi har målt sunket med 8 prosentpoeng. For markedsledende produkter har andelen emballasje sendt til gjenvinning økt fra 61 til 67 prosent. I tillegg koordinerer vi en rekke spennende forsknings- og innovasjonsprosjekter, forteller han.

Slutt for gratispassasjerene

Selv om den nye avfallsforskriften representerer en brå omveltning for emballasjenæringen, understreker Weihe at de ikke seiler i ukjent farvann.

Sammen med et stort antall norske vareprodusenter har vi arbeidet med innovasjon og optimering av emballasje i nærmere 20 år. Den eneste forskjellen fremover blir at gratispassasjerene også må være med på kalaset, sier han.

I en spørreundersøkelse gjennomført av Rock IT for Grønt Punkt Norge blant norske vareprodusenter oppgir 28 prosent at de er «svært» opptatt av å utvikle og ta i bruk nye emballasjeløsninger som sparer miljø og ressurser. Ytterligere 57 prosent svarer at de er «ganske» opptatt av dette, mens 10 prosent er ganske lite eller svært lite opptatt av å utvikle og bruke slike emballasjeløsninger.

Kontaktpersoner

Emballasjeforeningen, Yngve Krokann, mobil 90 09 38 33

Grønt Punkt Norge, kommunikasjonssjef Kari-Lill Ljøstad, mobil 95 06 38 05

Om optimering av emballasje

Emballasjeoptimering er kontinuerlige forbedringer av emballasjen i hele verdikjeden som opprettholder tilstrekkelig beskyttelse av den emballerte varen med lavest mulig ressursbruk og miljøbelastning og høyest mulig grad av materialgjenvinning og energiutnyttelse.

Næringslivets Emballasjeoptimeringskomité har representanter fra: Dagligvareleverandørenes Forening, Dagligvarehandelens Miljøforum AS, Emballasjeforeningen, Grønt Punkt Norge AS, Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), NHO mat og drikke, Norsk Industri, Plastindustriforbundet og Norske Bølgepappfabrikker.

 

Kilde: Pressenytt.no