Øystein Bu fortsetter som styreleder i DLF

Torsdag 15. april gjennomførte DLF en digital generalforsamling med påfølgende faglig eForum. Nærmere 150 representanter fra medlemsbedriftene deltok på arrangementet. Under generalforsamlingen ble nytt styre og valgkomité valgt.

Øystein Bu (Dr. Oetker) ble gjenvalgt som styreleder, Gunnar Hovland (TINE) og Anne Marit Panengstuen (Nortura) ble valgt inn som nye styremedlemmer.


DLF styre

Styreleder: Adm. direktør Øystein Bu, Dr. Oetker Norge AS (gjenvalg)

Nestleder: Adm. direktør Anders Røed, Ringnes AS (gjenvalg)

Styremedlemmer:

  • Adm. direktør Kenneth Fredriksen, Findus Norge AS (gjenvalg)
  • Adm. direktør Gro Krigsvold, Mondelez Norge AS (gjenvalg)
  • Adm. direktør Fredrik Strømmen, Den Stolte Hane AS (gjenvalg)
  • Konsernsjef Gunnar Hovland, TINE SA (ny)
  • Konsernsjef Anne Marit Panengstuen, Nortura SA (ny)
  • Konserndirektør Hege Holter Brekke, Orkla Care (valgt for 2 år i 2020)
  • Adm. direktør Jens Gjedrem, Conaxess Trade Norway AS (valgt for 2 år i 2020)
  • Adm. direktør Camilla Mazzocchi, Unilever Norge AS (valgt for 2 år i 2020)
  • Adm. direktør Rune Nordli, Barilla Norge AS (valgt for 2 år i 2020)
  • Adm. direktør Bjørn Øyrås, Essity Norway AS (valgt for 2 år i 2020)

DLF Valgkomité 2021

Valgkomiteens medlemmer velges for ett år av gangen.

• Jon Warset, Bonaventura Scandza AS, komitéleder (gjenvalg)
• Anne Bøhle Gjerset, Tine SA (gjenvalg)
• André Gobel, Fjordland SA (gjenvalg)
• Karin Storvik, Orkla ASA (gjenvalg)
• Jørgen Wiig, Grilstad AS (gjenvalg)


Oversikt over DLFs medlemsbedrifter