Oxford Research skal evaluere leverandørindustrien

Covid 19-pandemien har gitt mange utfordringer og endringer i vår bransje. Nå skal Oxford Research gjennomføre en evaluering av leverandørindustriens bidrag i arbeidet med en trygg, effektiv og solid vareflyt i denne krevende tiden. Evalueringen skal presenteres på DLF eHøstmøte 15. oktober.

Identifisere viktige suksessfaktorer og eventuelle forbedringsområder

Leverandørindustrien har gjort en formidabel innsats for å sikre en trygg, effektiv og solid vareflyt gjennom pandemien. Det viser viktigheten av en robust og konkurransedyktig leverandørindustri med gode rammevilkår. Oxford Research sin evaluering skal identifisere viktige suksessfaktorer og eventuelt forbedringsområder for industrien fremover.

Lærdom for tiden fremover

DLF er og skal være en premissleverandør for leverandørindustrien og arbeider tett med myndigheter og beslutningstakere. Arbeidet krever at vi bidrar med ny informasjon og innsikt. Evalueringen av leverandørindustriens håndtering av utfordringer knytte til pandemien vil gi viktig lærdom i tiden fremover. Både for oss som bransje og i samfunnet for øvrig.

Samtidig har har vi opplevd endringer i forbrukeratferd og handelskanaler, omstillinger i bedrifter og endringer i grensehandelen. En sentral del av evalueringen blir derfor å analysere markedsutviklingen fremover, både på kort og lang sikt. Dette for å bedre kunne ruste oss i tiden fremover.

Presentasjon av evalueringen

Evalueringen skal presenteres på DLF eHøstmøtet den 15.oktober. Deretter skal den overrekkes Regjeringens nedsatte Koronakommisjon som et bidrag til den nasjonale evalueringen av regjeringens tiltak.


Kontaktperson:

Mette Hanekamhaug, Kommunikasjonsdirektør i DLF | tlf 412 00 745


Bildet (fra venstre): Mette Hanekamhaug (DLF), Kristin Bårnås, Johan Løkken og Rune Stigberg-Jamt (Oxford Research)