Nye styrings- og kompetansefora for EPD og MediaStore

Automatisering og digitalisering er to trender som ytterligere øker kravet til kvalitet og tilgjengelig på all digital produktinformasjon, inkludert bilder, animasjoner, grafikk, film og annet medieinnhold.

Bransjetjenestene EPD og MediaStore, som er levert av Tradesolution, er rigget for å håndtere dette, og i slutten av mars ble det derfor også etablert to nye fora med formål om å jobbe for at bransjetjenestene skal skape betydelig positiv nytte for norsk dagligvare- og serveringsbransje.

Deltakere

Deltagere i disse styrings- og kompetanseforaene består av deltagere fra leverandørsiden (oppnevnt av DLF) og mottakersiden, og hovedoppgaven til disse gruppene er blant annet å vedta operasjonelle retningslinjer, krav og endringer i standarder på vegne av aktørene i bransjen, samt være en kompetanse-hub for bransjen som gjelder bruken av grunndata i norsk dagligvare- og serveringsbransje.

Kontaktinformasjon

Eventuelle spørsmål til ovennevnte kan rettes til Thomas Weihe i DLF eller Stefan Lid i Tradesolution