Ny merkeordning for avfall klar til bruk

LOOP og Avfall Norge har utarbeidet et nytt sett med kildesorteringsmerker for lik merking og fargebruk over hele landet. Målsetningen er lik merking på emballasjen, på dunken hjemme og på jobb, og i det offentlige rom, for å gjøre det enklere for forbruker å kildesortere riktig.

Hvorfor nye avfallsmerker?

Det finnes i dag flere typer merking. En tydeligere og enhetlig symbolbruk er et viktig grep for å gjøre det enkelt for forbruker og næringsliv å sortere riktig. Tidligere har det vært opp til hver enkelt kommune å bestemme hvilke farger man skal benytte for å guide innbyggerne til riktig sortering. Det har resultert i at det benyttes ulike farger over hele landet.

Støtte

Selskaper som Grønt Punkt Norge, Norsirk, Sirkel Glass, Norsk Metallgjenvinning, Norsk Resy, Batteriretur, Dekkretur, RENAS, ERP Norge, Recipo, kommuner og interkommunale selskaper, Ragn-Sells og Stena Recycling, har gitt sin støtte til prosjektet som har som mål at Norge skal oppnå 65% materialgjenvinning i tråd med EUs langsiktige målsetting.

Aktuelle lenker:

Les mer om prosjektet her.

Få tilgang på avfallssymbolene her

 

Kilde: 

Loop – Stiftelsen for kildesortering og gjennvinning