Norge må lære av andre land

 

(Sak fra Grønt Punkt Norge AS)

Miljødirektoratet er i gang med revisjon av Avfallsforskriften kapittel 7 og har invitert både aktører i bransjen, miljøorganisasjoner og andre interessegrupper til dialogmøter. Grønt Punkt Norge møtte direktoratet 3. desember og kom med en rekke innspill som ble meget godt mottatt.

Hovedinnholdet i innspillene handlet om bedre regulering og ettersyn. For et retursystem som skal oppfylle en samfunnsoppgave med forsvarlig gjenvinning av avfall, er dette avgjørende. I vår bransje er paradokset at jo mindre et returselskap gjør – desto lavere blir kostnadene for produsentene. Dette er grunnen til at Grønt Punkt Norge mener det haster med å få på plass regler som sikrer lik konkurranse og som motiverer til å nå høyere ambisiøse gjenvinningsmål. Kommer ikke det på plass er det i dag mange muligheter for å rive ned det norske systemet som returselskapene som inngår i Grønt Punkt Norge-medlemskapet har bygd opp over 25 år.

Et budskapet fra Grønt Punkt er at vi i Norge bør ta lærdom av erfaringer fra Tyskland og Østerrike. Les mer om dette her