Merkevareleverandørene tar miljøansvar gjennom Plastretur AS

Nytt finsorteringsanlegg bygges i Hobøl, og skissene av finsorteringsanlegget ser slik ut. Planlagt ferdigstillelse er 2025. Foto: Meter Arkitektur AS

Dagligvarebransjens samarbeidsselskap Plastretur og panteselskapet TOMRA går sammen om å bygge Norges første nasjonale finsorteringsanlegg for plastemballasje. Dermed styrker DLFs medlemmer sitt bidrag til en mer sirkulær plastøkonomi ved å finsortere plast på norsk jord.

– Målet er å ta ansvar for norsk plast nasjonalt i stedet for å være avhengig av europeiske anlegg, og samtidig bidra til første steg i retningen mot mer gjenvinningsindustri i Norge, sier verdikjededirektør Thomas Weihe DLF.

Han er også er styremedlem i Plastretur og styreleder i Grønt Punkt Norge.

Thomas Weihe, verdikjededirektør i DLF

– DLF har siden midten av nitti-tallet samarbeidet på vegne av merkevareleverandørene med andre deler av verdikjeden for å sikre at emballasje av plast, trevirke, papir, glass og metall blir resirkulert på best mulig måte for samfunnet. En betydelig andel av emballasjeplasten kommer fra dagligvarebransjen, og det er derfor viktig at vi er vårt ansvar bevisst. Det dokumenterer vi nå ved etableringen av dette anlegget, som er helt avgjørende for at Norge skal nå nasjonale gjenvinningsmål for plast. Dette vil bidra til at vi kan samle inn langt mer, og sortere bedre enn tidligere. I tillegg er det kortreist, sier Weihe.

Fra tidligere har plast blitt kjørt til Tyskland for sortering, som med nytt anlegg skal skje i Norge.

– Dette er starten på en ny æra med utvikling av nye sirkulære løsninger og forretningsmodeller for plast i Norge. Når vi setter spaden i jorda, realiserer vi et nasjonalt grønt skifte, sier Bjarte E. Grostøl styreleder i Plastretur.

Investeringen er på 600 millioner kroner, og spaden går i jorda allerede i juni. Utredning av mulighetene for å etablere et eget finsorteringsanlegg for plastemballasje i Norge ble startet av Plastretur allerede i 2020.

Hjørnestein i ny infrastruktur

Det nye sorteringsanlegget vil være hjørnesteinen i etableringen av en ny nasjonal infrastruktur for materialgjenvinning.

– En ny nasjonal infrastruktur er avgjørende for at vi skal nå fremtidige gjenvinningsmål. Dette anlegget vil være et stort steg mot å bygge norsk gjenvinningsindustri for plast, samtidig som vi reduserer avfallstransporten ut av landet, sier Karl Johan Ingvaldsen, administrerende direktør i Plastretur.

TOMRA på laget

For å realisere planene om å bygge eget anlegg har Plastretur gått sammen med teknologiselskapet TOMRA. TOMRA blir majoritetseier med 65 prosent av aksjene. Med sin teknologi og kompetanse på returløsninger, er TOMRA en naturlig partner for Plastretur i realiseringen av prosjektet.

Administrerende direktør Tove Andersen i TOMRA, sier at det er viktig at Norge tar stegene mot en mer sirkulær økonomi nå.

– Det innebærer at vi må jobbe sammen for å finne gode løsninger, på tvers av verdikjeder. Løsningene er der, noe dette samarbeidet er et bevis på. TOMRA er stolte over å ha viktig rolle i dette arbeidet, sier Andersen.

Veldig gode nyheter

Handelens Miljøfond har i sin rapport «Materialgjenvinning av norsk plastavfall – 50 % innen 2025» påpekt at hvis Norge skal nå gjenvinningsmålene, må det blant annet bygges et eget finsorteringsanlegg for plastemballasje.

– Det er veldig gode nyheter at Plastretur realiserer denne etableringen. Med et finsorteringsanlegg med kapasitet til å ta imot plast fra hele Norge tar vi et godt og viktig skritt fremover for en mer sirkulær plastøkonomi i Norge, sier Cecilie Lind, daglig leder i Handelens Miljøfond.


Fakta Plastretur AS:

Returselskapet Plastretur har ansvar for innsamling og gjenvinning av plastemballasje i Norge. Returordningen finansieres av medlemsbedrifter som tar produsentansvar ved å betale et miljøvederlag for plastemballasje til Grønt Punkt Norge. Plastretur AS eier Grønt Punkt Norge sammen med fire andre returselskapet for emballasje. Plastretur ble etablert i 1995, og selskapets ambisjon er å holde plastemballasje i et kretsløp og dermed bidra til å sikre en sunn sirkulær økonomi. Plastretur eies av representanter for emballasjeprodusenter, vareeiere (herunder DLF) og handelsledd.

Fakta TOMRA:

TOMRA er en global leverandør av teknologiledede løsninger for innsamling, sortering og resirkulering. Selskapet ble etablert i 1972 og er mest kjent for sine returautomater for drikkeflasker og bokser. I dag har TOMRA satt seg som mål å lede en verdensomspennende ressursrevolusjon, ved å transformere hvordan samfunnet og industrien skaffer seg, bruker og gjenbruker planetens ressurser. Målet er en verden uten avfall. Selskapet har cirka 105.000 installasjoner i over 100 markeder over hele verden. Konsernet hadde i 2022 en samlet omsetning på 12 milliarder NOK. Konsernet sysselsetter 5000 ansatte, er børsnotert på Oslo Børs og har kontorer på fem kontinenter og hovedkontor i Asker, Norge.

Fakta om finsorteringsanlegget:

  • Bygges i Holtskogen Næringspark i Hobøl, Indre Østfold
  • Byggestart er slutten av juni 2023
  • Total kapasitet på 90.000 tonn plastemballasje i året
  • Mål om at anlegget skal være i drift fra første kvartal 2025
  • Samlede investeringer er rundt 600 millioner kroner
  • Anlegget skal sortere plastemballasje i sju ulike kvaliteter
  • Plastretur har ansvar for å hente brukt plastemballasje fra norske kommuner og næringsliv og levere det til anlegget
  • TOMRA har ansvar for sortering og salg

Relevante saker:

Pressemelding fra Grønt Punkt Norge 

DLF og bransjeselskapene