Matvett AS vil kurere datoskrekken i Norge

 

-«Se, lukt, smak» på mat som er merket «best før»

Forbrukerne står for over halvparten av det kartlagte matsvinnet i Norge, og «utgått på dato» er en av hovedårsakene til at vi kaster mat. Norge har som verdens første land innført tilleggsmerking på «best før»-merket mat med «ofte god etter» og «ikke dårlig etter». Nå tar Matvett et skritt videre for å heve kunnskapen og endre folks adferd.

Tilleggsmerking

Det er felles enighet i store deler av matbransjen om å benytte «ofte god etter» ved tilleggsmerking på mat og det er også utviklet ett felles symbol for «Se, lukt, smak». Symbolet kan benyttes direkte på emballasjen eller på bedriftenes egne nettsider og i sosiale medier eller i kampanjer. Generell kunnskapsheving hos forbrukerne er viktig for å skape større trygghet til å stole på egne sanser og avgjørelser når det gjelder matlaging. Her er matbransjen sitt ansvar bevisst og ønsker å bidra til at det kastes mindre mat hjemme på kjøkkenet.

Tilleggsmerkingen har allerede blitt fanget opp av våre naboland. Utvalgte produsenter i Sverige og Danmark har valgt å innføre tilleggsmerking med lik ordlyd som i Norge, og merkingen er også presentert for EUs matsvinnplattform med interesse.

I Matvetts forbrukerundersøkelser oppgir færre å kaste mat pga. dato i 2018. Kun 16 prosent av respondentene oppgir å kaste rømme/yoghurt pga. passert «best før»-dato, en nedgang på 28 prosent fra 2017. Bransjens bruk av tilleggsmerking har ifølge Østfoldforskning bidratt til denne positive endringen. «Ofte god etter»-merkingen finnes allerede på mange produkter som egg, melk, rømme, yoghurt, ost, mel og lomper.

Se, lukt og smak

Med søkelys på å få folk til å bruke sansene sine, satser Matvett på at nedgangen fortsetter. I «Se, lukt, smak»-kampanjen benyttes en helt som gikk sine egne veier, Roald Amundsen. Med budskapet; «Han her fulgte ikke datostemplinga for å si det slik. Amundsen ble første mann på Sydpolen ved å følge sin egen overbevisning. Mat merket «best før» holder ofte lenger etter utløpsdato. Bruk sansene dine før du kaster mat.», skal folk inspireres til å tenke selv fremfor å stole blindt på datomerkingen. Kampanjen vi foregå hovedsakelig i sosiale medier.

KuttMatsvinn-festival

Matvett tar også denne uken initiativ til en KuttMatsvinn-uke, med trykk på å synliggjøre bredden i matsvinntiltakene fra matbransjen. Blant annet vil KuttMatsvinn2020-deltakere som Scandic, Thon Hotels, The HUB, Olivia med flere kommunisere med gjestene sine om å ta vare på maten, og lørdag 25. mai inviteres det til KuttMatsvinn festival i Opland Bakgård på Jernbanetorget, i samarbeid med Oslo kommune, Miljøhovedstaden og mange andre aktører som jobber for at det skal kastes mindre mat i Norge. Too Good To Go, Bymiljøetaten i Oslo, Matsentralen, Framtiden i våre hender, Foodlist og Spis opp maten skal sammen med Matvett og et knippe serveringssteder servere mat med mening og ha kunnskapsbaserte aktiviteter.

Kontaktinformasjon

For mer informasjon om kampanjen og KuttMatsvinn-uke og festival, ta kontakt med kommunikasjonssjef Anne Marie Schrøder i Matvett AS, [email protected], mob: 95 22 09 95


Kilde: Pressemelding fra Matvett