Lov om god handelsskikk til Stortinget

Fredag 6. desember ble «Lov om god handelsskikk» lagt frem i statsråd. Gjennom å tilrettelegge for rettferdige og redelige forhandlinger mellom aktørene vil loven styrke konkurransen i dagligvaremarkedet til det beste for forbrukerne.

Det er ingen hemmelighet at DLF har kjempet for en slik lov i årevis. Vår visjon er å arbeide for et sunt og dynamisk marked i dagligvarebransjen. Det forutsetter en rettferdig konkurranse og et rammeverk som beskytter aktørene. De fleste er enige i at dagens situasjon i dagligvarebransjen ikke er optimal. Lov om god handelsskikk er på ikke løsningen på alt, men den er viktig verktøy i verktøykassa.

Lovforslaget oversendes nå til Stortinget hvor næringskomiteen starter behandlingen på nyåret. Vi i DLF vil å bidra til en ryddig og informasjonsbasert behandling av loven. Derfor ønsker vi å ha en tett dialog med beslutningstakerne i tiden fremover.

Bransjen vår har virkelig vært i vinden den siste tiden. Departementets arbeid med en stortingsmelding om bransjen har skapt mye debatt og tidvis høy temperatur. Det er bra. Forbrukerne både trenger og fortjener at politikere generelt og vi aktører spesielt tar tak i utfordringene bransjen står ovenfor. For å ivareta forbrukernes interesser må vi i fellesskap komme frem til gode løsninger, og arbeidet med stortingsmeldingen vil fortsette på nyåret. Det viktige nå blir å følge de to prosessene tett fremover: stortingsmeldingen i departementet og lovforslaget i Stortinget.

Vi ser frem til å følge behandlingen av loven fremover. Det blir viktig for oss å bidra med relevante innspill basert på innsikt og erfaringer fra våre medlemmer.

 

Relevante lenker:

Lovforslaget kan leses her.

Pressemelding fra Nærings -og fiskeridepartementet 6. desember 2019

 

Kontaktpersoner DLF:

Mette Hanekamhaug | Kommunikasjonsdirektør| mobil 412 00 745

John Ole Skeide | Markedsdirektør | mobil 920 34 567