DLFs logistikknettverk søker nye medlemmer

DLFs logistikknettverk søker nye medlemmer

I DLFs logistikknettverk samles logistikkansvarlige i medlemsbedrifter for å utveksle erfaringer, bygge relasjoner med bransjekolleger og få faglig påfyll. Gruppen avholder møter to til fire ganger årlig, og bestemmer selv innhold og utbytte innenfor DLFs retningslinjer for møtevirksomhet.

Kunne du tenke deg å være med i vårt nettverk? Meld din interesse via denne lenken.

DLFs retningslinjer for møtevirksomhet.

 

Kristin Langeland Logistikksjef Hennig-Olsen Is AS

«Deltagelse i DLF sitt logistikknettverk gir meg faglig påfyll, spennende bedriftsbesøk og nyttig erfaringsutveksling. Selv om bransjene er ulike viser det seg at vi har mange felles problemstillinger» – sier nettverksmedlem Kristin Langeland, Logistikksjef Hennig-Olsen Is AS