Konkurransetilsynet: Forskjeller i innkjøpspriser

Konkurransetilsynet har kartlagt innkjøpspriser hos 16 ulike leverandører i dagligvaremarkedet. I dag la de frem resultatene fra arbeidet.

Departementet er i gang med en stortingsmelding som tar for seg konkurransesituasjonen i dagligvaremarkedet. En del av dette arbeidet har vært å undersøke om det eksisterer ulike betingelser knyttet til innkjøpsprisene mellom kjedene. Under dagens pressekonferanse kunne Konkurransetilsynet bekrefte at de hadde funnet ulikheter.

– Kartleggingen som Konkurransetilsynet la frem viser at det eksisterer prisforskjeller. Det er positivt at departementet nå skal igangsette en prosess med å utrede årsaken til forskjellene, sier kommunikasjonsdirektør i DLF, Mette Hanekamhaug.

Konkurransen i markedet

Konkurransedirektør Lars Sørgard understreket i pressekonferansen at prisforskjeller i seg selv ikke er et problem. Det er et resultat av forhandlinger og en dynamikk som bidrar til å holde prisene nede. Det er DLF enig i.

– Som Konkurransetilsynet påpeker – det at man forhandler om pris bidrar til å holde prisene nede. Prisforskjeller er et tegn på at det er konkurranse i markedet. Forhandlinger mellom leverandørene og kjedene er og skal være tøffe, slik at vi sikrer lavest mulig pris til forbrukerne, understreker Hanekamhaug.

For store forskjeller?

Det viktigste for DLF er å arbeide for at konkurransen i dagligvaremarkedet er sunn, rettferdig og effektiv. Forhandling med kjedene om pris er en viktig del av konkurransen. At kjedene gjennom ulik forhandlingsmakt oppnår ulike priser er en naturlig konsekvens av forhandlinger. I pressekonferansen åpnet tilsynet for at for store prisforskjeller kunne være skadelig for konkurransen, og at dette er noe de følger opp videre.

– Flere av våre medlemmer har vært i dialog med Konkurransetilsynet og bidratt med informasjon til rapporten som ble presentert i dag. Det har vært, og vil fremdeles være, viktig for oss med tett og god dialog med tilsynet, sier Mette Hanekamhaug, og understreker:

– Det at det eksisterer prisforskjeller i seg selv er naturlig. Dersom prisforskjellene blir for store er det viktig at man identifiserer årsakene til dette.