Kjedekampanjer som sammenligner merkevarer og Privat Labels

På generelt grunnlag er DLF skeptiske til kampanjer der dagligvarekjedene fremhever sine egne Private Labels (PL) på bekostning av merkevarer. Med det som utgangspunkt har DLF hatt møte med Rema 1000 og gitt uttrykk for vårt syn på kjedens «Bytt & Spar»-kampanje.

Som vi orienterte våre medlemmer om i vår Medlemsinformasjon 4. februar 2016, mener vi at slike reklamekampanjer trekker veksler på merkevarenes styrke, til fordel for kjedenes langt svakere merker. Dette vil over tid svekke merkevarene og undergrave den innovasjonskraft, forbrukertillit, kategoriutvikling og felles verdiskaping som merkevarene står for. I det lange løp er slike kampanjer ikke gunstige verken for leverandørene, kjedene eller forbrukerne. Vi har derfor bedt Rema 1000 om å avslutte sin kampanje.

For å beskytte merkevarene i kundeforholdet og sikre at man ikke blir trukket inn i kampanjer uten reelle forhandlinger, anbefaler DLF sine medlemmer å vurdere et tillegg til samarbeidsavtalene der det presiseres at: «partene verken direkte eller indirekte må gjøre bruk av navn, logo, varemerker eller andre profilelementer tilhørende avtalemotparten, verken i reklameøyemed eller i andre sammenhenger, med mindre skriftlig forhåndstillatelse til slik bruk er innhentet».

Se for øvrig tidligere utsendt medlemsinformasjon. Kontakt gjerne markedsdirektør Arve Jøndahl, [email protected] tlf 908 79 506 eller advokat Henrik Svane, [email protected] tlf 909 30 710.