Hvordan halvere matsvinnet?

Foto: Too Good To Go

I Norge kastes 454.500 tonn mat – hvert år. Gjennom «Bransjeavtalen reduksjon i matsvinn» og FNs bærekraftmål er vi forpliktet til å halvere matsvinnet innen 2030. Skal vi nå målet må vi samarbeide for å finne felles løsninger.

Torsdag 9.juni arrangert vi i samarbeid med Matvett, Nortura og Too Good To Go seminar om; «Hvordan skal vi halvere matsvinnen innen 2030?». Med fullt hus og stort engasjement fra scenen og fra publikum, ble det servert ferske tall om hvordan det ligger an i arbeidet med matsvinn, og gode og effektive tiltak bransjen allerede er godt i gang med. Vi fikk også høre om viktigheten av forbrukervennlige løsninger som gjør det enklere å kutte eget matsvinn.

Panelsamtale

Det hele ble avsluttet med en panelsamtale. Mye har blitt gjort, men morgendagens utfordringer krever nye tiltak. Bransjeaktørene kan se på flere samarbeidstiltak, politikerne kan gi insentiver som stimulerer til endret atferd, og forbrukerne må motiveres. Disse utfordringen var grunnlaget for paneldebatten mellom Kjell Rakkenes (Nortura), Signe Bunkholt Sæther (NorgesGruppen), Gisle Meininger Saudland (stortingspolitiker), Inger Lise Blyverket (Forbrukerrådet) og Karen Elene Thorsen (matinfluenser).

Se hele seminaret her:


Tidligere saker om seminaret