Grønt Punkt Norge inviterer til webinar om engangsplast-direktivet (SUP)18. mars


Grønt Punkt Norge inviterer til webinar om engangsplast-direktivet (SUP) torsdag 18. mars kl. 10.00 – 11.30

I juli 2021 trer «single-use plastics directive» (SUP) i kraft i Norge og EU. Direktivet innebærer at en rekke engangsprodukter i plast blir forbudt, i tillegg blir det også lovpålagt å merke enkelte plastprodukter.

Mange av DLFs medlemmer har spørsmål om direktivet og hvordan regelverket vil implementeres i Norge. I den forbindelse inviterer Grønt Punkt Norge til webinar der blant annet Miljødirektoratet vil dele informasjon om innføringen i Norge. De vil også svare på spørsmål.

Program

10.00 – 10.05

Introduksjon

Kari-Lill Ljøstad, kommunikasjonssjef Grønt Punkt Norge

 

10.05 – 10.25

History and background, SUP in Europe

Joachim Quoden, Managing Director EXPRA

 

10.25-10.45

Direktivet om plastprodukter: gjennomføring i Norge

Ingunn Dale Samset, sjefingeniør i seksjon for avfall og gjenvinning i Miljødirektoratet

 

10.45-11.30

Spørsmål


Grønt Punkt Norge hjemmeside

DLF og Grønt Punkt Norge