FOOD 2021: Dagligvaremarkedet – konkurranse, trender og utvikling

Torsdag 16. september ble årets  FOOD-konferanse avholdt. Arrangøren var NHH og er en del av forskningsprosjektet FOOD finansiert av NorgesGruppen. Forskere, bransjeeksperter og sentrale bransjeaktører tok for seg utviklingen i verdikjeden for mat og diskuterte fremtidsutsiktene for handelen.

Et av årets store tema var transparens i prisene i norsk dagligvare. En gjennomgang av summen på handlekurven til de tre lavpriskjedene viser at det er minimale forskjeller, kombinert med et høyt prisnivå i Norge. Vi fikk høre om grepet Israel har gjort med å offentliggjøre alle supermarkedenes priser og hvilken effekt det har hatt på markedet. Verdt å merke seg var at EMV-andelen hadde økt betraktelig etter grepet. Sjefsøkonom fra Konkurransetilsynet, Jan Yngve Sand, gjennomgikk potensielle skadevirkninger av åpenhet om priser i ulike former. Definitivt et spennende felt å følge tettere med på fremover.

Ny lov om god handelsskikk: Hva kan vi vente oss?

Direktøren for det nye Dagligvaretilsynet, Tor Erik Engebretsen, innledet siste del av programmet. Han delte noen av sine erfaringer med bransjen dette året, og gav en god beskrivelse av tilsynets mandat og arbeidsområde. Han hadde en klar oppfordring til bransjen: «Kontakt oss – vi trenger å bli spilt gode».

Også Ingvill Størksen (Virke) og vår egen Helge Hasselgård holdt innlegg og snakket om viktigheten av å samarbeide tett med tilsynet fremover. – Tilsynet skal være en instans hvor aktørene i markedet kan henvende seg om mulige konfliktsaker i trygg forvisning om nødvendig konfidensialitet, og for å få råd og veiledning, sa Hasselgård. I likhet med Størksen, understreket han betydningen av Dagligvaretilsynets varslede kartlegging av situasjonen i bransjen. – Ved å gjenta kartleggingen årlig, vil både bransjen selv og offentligheten kunne følge utviklingen, identifisere utfordringer og se hvilke justeringer og eventuelle forbedringer som må til.