Etisk handel Webinar: Hva betyr Åpenhetsloven for norske virksomheter?

Åpenhetsloven er til behandling i Stortinget. Dersom loven vedtas vil nesten  9000 norske virksomheter bli pålagt å rapportere på aktsomhetsvurderinger. Store og mellomstore virksomheter bør derfor allerede nå forberede seg på hva loven vil bety.

Etisk handel inviterer til åpent og uforpliktende webinar om åpenhetsloven:

23. juni kl. 09:00 – 10:00

I dette webinaret får du en kjapp innføring i Åpenhetsloven og hvordan din bedrift kan jobbe for å overholde disse kravene. Daglig leder Heidi Furustøl forklarer hva Åpenhetsloven vil bety for norske selskaper, aktsomhetsvurderings-metodikkens 6 steg gjennomgås og eksempler på god rapportering.

 

(Bilde og tekst med tillatelse fra Etisk handel Norge)


Etisk handel Norge

Etisk Handel Norge er en medlemsorganisasjon og et ressurssenter for bærekraftig handel. Vårt formål er å fremme ansvarlig forretningspraksis i leverandørkjeder slik at handel bidrar til å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter, samfunn og miljø.

Hjemmeside