Etableringshindringer i dagligvaresektoren

Oslo Economics’ rapport om «Etableringshindringer i dagligvaresektoren» ble offentliggjort mandag 2. oktober. Rapporten er laget på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet. Departementet har varslet at rapporten vil bli sendt ut på høring.

Vi planlegger også å arrangere en konferanse om konkurransesituasjonen i dagligvaresektoren. Det er viktig at myndighetene og aktørene kommer sammen for å drøfte ulike problemstillinger, sier næringsminister Monica Mæland.

DLF behandler rapporten i sine organer og vil komme tilbake med synspunkter i forbindelse med høringen.

Rapporten med departementets pressemelding finner du her

Les også omtale av rapporten her:

Aftenposten

DN

Bondelaget

For ytterligere spørsmål ta kontakt markedsdirektør i DLF Arve Jøndahl