Emballasjeoptimering og avfallsreduksjon

– Produsenter er nå pålagt å jobbe med avfallsforebygging og emballasjeoptimering. Eksempler på dette arbeidet skal hvert år innrapporteres til myndighetene, sier Yngve Krokann i Emballasjeforeningen.

I 20 år ble innsamlingen av emballasjeavfall regulert av frivillige bransjeavtaler og ledet av Næringslivets emballasjeoptimeringskommite (NOK). I tråd med disse avtalene har produsentene frivillig deltatt i en emballasjedugnad for å redusere miljøbelastningen fra emballasje.

Næringslivets emballasjeoptimeringskommite opphørte da den nye forskriften om gjenvinning og behandling av avfall ble innført i 2017. Gjennom denne forskriften er produsentene nå forpliktet til å arbeide med avfallsforebygging og å rapportere sin innsats til myndighetene.

På vegne av produsentene lager Emballasjeforeningen og Grønt Punkt Norge en årlig rapport til Miljødirektoratet. Rapporten er basert på innsendte eksempler på det arbeidet som gjøres.

– Vi vet at det daglig jobbes med optimering i verdikjeden, og vi vil derfor ha gode eksempler som vi kan vise frem i vår årlige rapport til myndighetene, sier Yngve Krokann, kompetanseleder i Emballasjeforeningen.

Har din bedrift et godt eksempel på emballasjeoptimering?

Da tar du kontakt med Yngve på 900 93 833 eller [email protected]

Frist: 29. mai 2019

Hva er emballasjeoptimering?

Kort fortalt er emballasjeoptimering og avfallsforebygging to sider av samme sak: Det vil si å bruke nok emballasje til at produktet er godt beskyttet, men ikke mer enn nødvendig. Hensikten er å minimere den totale avfallsmengden et produkt genererer. Bruker man for lite emballasje, vil man få svinn og brekkasje på produktet. Og det er minst like ille som overermballering, selv om dette også bør unngås.

Ofte kan små justeringer i størrelse/fasong på forbrukeremballasjen gi plass til flere pakninger per eske. Resultatet er flere produkter per pall og færre biler på veiene. Andre ganger kan tynnere og sterkere emballasje redusere emballasjemengden uten at det går ut over produktbeskyttelsen. Bruk av aktiv emballasje og pakkegass kan gi økt holdbarhet på matvarer, uten at emballasjemengden øker.

Les mer om hva forskriften sier.

Kilde: Emballasjeforeningen