DLFs kompetanseprogram utsettes til høsten 2021

I samråd med BI har DLFs kompetanseråd valgt å utsette oppstarten av kompetanseprogrammet ytterligere et halvt år, dvs. at planlagt oppstart av nytt kull vil være september 2021.

Bakgrunnen for utsettelsen er covid-19 og konsekvensene det har mht. mulig deltagelse fra våre medlemsbedrifter. Vi har fortsatt et klart ønske om at samlingene gjennomføres fysisk. Med de enkelte medlemsbedriftenes interne regler mht. reise og ekstern møtedeltagelse tror vi det er stor risiko for at mange ikke vil kunne melde på deltagere for oppstart i januar. Da venter vi heller til september, og håper og tror at situasjonen er blitt bedre og mer oversiktlig. Og at vi får et fulltegnet program med full deltagelse fra første samling.

Mer informasjon om programmet og praktisk rundt påmelding til oppstart i september 2021 vil komme senere.


Relevante saker:

DLF Kompetanseprogram utsatt til januar 2021