DLFs høringsuttalelse til utredningsrapporter om dagligvaresektoren

DLF har i dag avgitt sitt høringssvar til de to utredningsrapportene om etableringshindringer i dagligvaresektoren som Næringsdepartementet har sendt ut på høring.

DLFs Høringsuttalelse til utredningsrapporter kan du laste ned her
Rapportene og øvrige høringssvar finner du her

– Norge har et svært konsentrert dagligvaremarked med bare tre store kjeder. Kjedene har samlet butikker, grossist- og distribusjonstjenester i lukkede systemer som gjør det vanskelig for nye aktører å komme inn i markedet. Et åpent marked for distribusjon av dagligvarer ville gjøre det lettere å etablere nye dagligvarekjeder eller nettbutikker, sier adm. direktør Helge Hasselgård i Dagligvareleverandørenes forening (DLF).

Stortinget har bedt regjeringen fremme forslag til virkemidler for å bedre konkurransen og effektiviteten i dagligvaremarkedet. – Saken har stått på den politiske dagsorden i mange år uten at noe har blitt gjort. Nå ser det ut til å være en tverrpolitisk enighet som gir en historisk mulighet til å sikre gode konkurranseforhold i dagligvaremarkedet, sier Hasselgård.

DLF anbefaler i sin høringsuttalelse:

  • Myndighetenes videre arbeid bør ha et bredere fokus enn etableringshindringer. Det bør gjøres en vurdering av om konkurransen i dagligvare- og serveringsmarkedet fungerer tilfredsstillende. Hvis ikke, må man identifisere årsakene og foreslå mulige tiltak.
  • Det bør være åpenhet om rabattene som kjedene forhandler frem fra leverandørene. Kjedene må ikke kunne forlange rabatter og bonuser som ikke står i forhold til hva leverandørene får igjen for dem, og de verdiene som forhandles frem, må kommer forbrukerne til gode.
  • En Lov om god handelsskikk og et Handelstilsyn vil effektivisere verdikjeden og komme forbrukeren til gode.

For spørsmål ta kontakt med Adm.dir Helge Hasselgård eller Markedsdirektør Arve Jøndahl