DLF Partner Tjek: 10 kroner er det mest brukte prispunktet i tilbudsavisene + Webinar om tilbudsaviser 3.juni


(Innlegget er skrevet at Tjek)

Webinar – status for tilbudsaviser i Norge

Insights by Tjek inviterer til webinar om utviklingen av dagligvarekjedenes tilbudsaviser. Tjek står  bak de populære appene Mattilbud og eTilbudsavis.

På webinaret kan du høre mer om:

  • Trend i antall publikasjoner, sider og tilbud
  • Fordeling på kategorier
  • Mest brukte prispoeng
  • Private etiketter i tilbudsavisene
  • Valgte kategoritilfeller

Webinaret vil bli avholdt tirsdag 25. mai kl 9:00 til 9:30 og torsdag 3. juni kl 14:00 til 14:30

Hvis du vil delta, send en mail til [email protected] – og du vil motta en invitasjon


10 kroner er det mest brukte prispunktet i tilbudsavisene

Basert på en gjennomgang av 762 publikasjoner distribuert av de norske dagligvarekjedene på Mattilbud/eTilbudsavis i 2020, har vi funnet de mest brukte prispoengene.

De 762 publikasjonene inneholdt 6 739 sider med 43 117 forskjellige tilbud.

Det mest brukte prispunktet var NOK 10, som faktisk utgjorde 13,5% av alle tilbud – det er mer enn en av åtte.

De 10 mest brukte prispoengene utgjorde 44% av alle tilbud.

Selvfølgelig er det store svigninger på kategorinivå – for eksempel er 99 kroner den mest populære i kjøttkategorien.

Trenden fortsetter i 2021 – i perioden uke 1-17 har andelen av de 10 mest brukte prispoengene vokst til 49%.

 


Corona betydde endringer i kjedemarkedsføring i 2020

Norske forbrukere fikk færre gode tilbud i 2020 enn året før. Samlet sett publiserte kjedene omtrent samme antall (762) som året før (773) på Mattilbud. Men volumet av avtaler gikk ned med nesten 20% i samme periode. I tillegg til noen endringer på tvers av kjedene, skyldes utviklingen først og fremst at tilbudsmengden i perioden 11-22 var betydelig lavere enn året før, noe som tilsvarer perioden for den første Corona-nedstengningen.

Digital avislesing tok også av i 2020. Mattilbud/eTilbudsavis hadde en vekst på 20 prosent i antall publikasjoner som ble lest sammenlignet med 2019, tilsvarende nesten 120 millioner lesninger.


Aktuelle saker:

Tjek – ny DLF Partner