DLF Partner KVALE arrangerer nordisk konferanse om bærekraft 8. juni


DLF Partner Kvale arrangerer en nordisk konferanse om bærekraft, herunder problemstillinger som gjelder grønn omstilling og hvordan dette kan og bør kommuniseres utad.

Representanter fra blant annet Equinor, Hydro, Agra, Orkla, Forbrukertilsynet og Greenpeace skal holde innlegg.

DLFs medlemmer er velkomment til å melde seg på. Vær rask da det er begrenset med plasser.

 


Kvale hjemmeside