DLF på Stortinget

Mandag 13. januar deltok DLF på høring om «Lov om god Handelsskikk» på Stortinget. Loven vil få stor betydning for dagligvaremarkedet i tiden fremover.

Lovforslaget som ble lagt frem i statsråd 6. desember er nå til behandling i næringskomiteen på Stortinget. På høringen møtte relevante aktører i bransjen komiteen for gi innspill til lovforslaget.

Se hele høringen her.

Bedre konkurranse

Lov om god Handelsskikk har vært en viktig sak for DLF i mange år. Økt forbrukervelferd forutsetter et rammeverk som bidrar til mer konkurranse og stimulerer til et sunt og dynamisk dagligvaremarked. Loven er et stort og viktig skritt i riktig retning ved å tilrettelegge for rettferdige og redelige forhandlinger mellom aktørene.

DLF sitt budskap i høringen

DLF ønsker å bidra til en ryddig og informasjonsbasert behandling av loven. I dagens høring valgte vi å vektlegge:

  • Krav om at det må foreligge objektive og kommersielle årsaker til delisting
  • Dagligvaretilsynet må utgi årlige rapporter om dagligvaremarkedet
  • Større aktører må ha prosedyrer for oppfølging av loven og en egen kontaktperson
Bred støtte til DLF

Til sammen var vi 11 aktører tilstede på høringen. I tillegg til DLF deltok to av våre medlemsbedrifter; Orkla og Nortura. Mange av aktørene refererte til DLFs innlegg og støttet våre innspill, særlig knyttet til delisting og årsrapporter fra tilsynet. DLF har i tillegg lenge vært opptatt av distribusjon, og dette ble et tydelig tema i spørsmålsrunden.

Distribusjon vil også bli et viktig tema i den kommende stortingsmeldingen.