DLF Nettverk for Markedsdirektører

 

 

 

 

Jobber du med markedsføring og ønsker å diskutere relevante og aktuelle tema med likesinnede? 

Nå åpner vi opp for å etablere et eget markedsnettverk, og ønsker å sjekke interessen for dette hos våre medlemmer.  Send oss en mail dersom du er interessert.

Siste frist for å melde interesse er 22. mars.

Målgruppe:

Markedsdirektører i DLFs medlemsbedrifter.

Eventuelle spørsmål om nettverket kan rettes til Markedsdirektør John Ole Skeide


Dette sier andre deltakere i DLF Nettverk:

 

Foto: Emile Olderskog, Mills AS/Agra

Jeg har hatt gleden av å lede bærekraftnettverket i 2022 og 2023. Sentrale mål for nettverket har vært erfaringsdeling og kunnskapsheving, spesielt med fokus på kommende krav og forventninger. Vi har bl.a. hatt verdifulle besøk av bærekrafts-teamene fra alle dagligvarekjedene. Emile Olderskog, Mills AS / Agra.

 

 

 

Foto: Sofie Frostrup, Red Bull Norge

Jeg får mye faglig påfyll av å være en del av Logistikknettverket til DLF. Både igjennom spennende bedrifsbesøk og diskusjoner rundt relevante temaer. Til tross for at vi representerer ulike kategorier, har vi fortsatt mange fellestrekk og like problemstillinger. Sofie Frostrup, Operations Director, Red Bull Norway AS 

 

 


Om DLFs nettverk

DLF nettverk er et populært medlemstilbud. Her samles medlemmer for faglig påfyll, erfaringsutveksling og relasjonsbygging med bransjekolleger. DLF har allerede nettverk for salgsdirektører/daglige ledere, KAM/kundeansvarlige, logistikkansvarlige, salgssjefer og bærekraftansvarlige.

Nettverksgruppene avholder møter 2-4 ganger årlig, og bestemmer selv innhold og utbytte innenfor DLFs retningslinjer for møtevirksomhet  og nettverksgrupper. Gruppene er åpne for ansatte i DLFs medlemsbedrifter innen de enkelte stillingskategoriene. Det forventes at man deltar på minst 50% av møtene. Les mer her.


Konkurranserettslige forholdsregler

Deltakere i DLFs møter og aktiviteter skal ikke innlate seg på drøftelser, handlinger eller opptreden som kan krenke konkurranselovgivningen. Deltakerne skal ikke drøfte eller utveksle konfidensiell eller konkurransesensitiv informasjon, herunder ikke-offentlig informasjon om priser, rabatter, markedsstrategier, salgs- eller leveringsvilkår, mv. Dette gjelder både for formelle DLF-møter, men også ved uformelle samtaler eller drøftelser før, under eller etter møter i DLF-regi. Se for øvrig Retningslinjer for DLFs møter