DLF Lønn- og kostnadsundersøkelse

Invitasjon til å delta i DLFs Lønn- og kostnadsundersøkelse 2019 ble sendt til  DLFs hovedkontakter, eller utnevnte kontaktpersoner i medlemsbedrifter i dag, torsdag 27. februar.

Som tidligere er det kun de bedrifter som besvarer undersøkelsen som får ta del i resultatene – og da for de stillingskategorier de har gitt opplysninger om.

DLFs analyse har vært gjennomført i en årrekke, og gir bransjens beste oversikt over lønnsutviklingen for stillingskategorier innen salg.

Nytt av året er at undersøkelsen gjennomført via et nytt og mer effektivt system som vil gjøre det enklere for å gjennomføre undersøkelsen. Det er AON Hewitt som vil stå for innsamling av tall og produksjon av rapporter.

Omfang

Undersøkelsen omfatter til sammen 14 stillingskategorier, som dekker KAM- og salgsfunksjoner samt marketing, innenfor både dagligvare- og storhusholdningskanalene.

Svarfrist 

Svarfrist er mandag 9. mars.

Rapportene er planlagt klar for utsendelse rett over påske.

Har du ikke mottatt undersøkelsen eller har andre spørsmål ta kontakt med Siw Skjervold pr mail eller tlf. 95830570