DLF inviterer til nordisk webinar om produsentansvar 6. februar

Som leverandør er du forpliktet på et utvidet produsentansvar idet du bringer dine produkter i markedet. Men vet du hvilke lovpålagte krav som stilles til deg – i Norge, og i de andre nordiske markedene? Bli med på et DLF-webinar som gir deg kunnskap, oversikt og hjelp til å oppfylle dine forpliktelser i de nordiske markedene!

 

Tirsdag 6. februar kl. 10:00 – 11:30
Lenke sendes ut til påmeldte 1-2 dager i forkant.

Påmelding i skjema under.

Fullstendig program finner du litt lenger ned på siden. Del gjerne denne invitasjonen med relevante kolleger!

Krevende utfordring

Utvidet produsentansvar, på engelsk Extended Producer Responsibility (EPR), er et sentralt begrep for nye myndighetskrav som er i ferd med å innføres i alle de nordiske markedene nå. Det er en krevende utfordring å holde oversikt over hva som skjer i det enkelte marked og hvilke konsekvenser det får for den enkelte leverandørbedrift. DLF og våre nordiske søsterorganisasjoner – DLF Sverige, MLDK Danmark, ETL Finland – inviterer derfor alle våre medlemmer til et felles nordisk webinar om EPR i de nordiske markedene.

DLF aktivt eierskap i returselskaper

De fire nordiske foreningene representerer sine medlemmer i nasjonale produsentansvarsorganisasjoner. I Norge spiller DLF en sentral rolle i Grønt Punkt Norge der vi har styreledervervet, og vi utøver et aktivt eierskap i returselskapene som står bak Grønt Punkt: Sirkel Glass, Norsk Returkartong, Plastretur, Norsk Metallgjenvinning, Norsk Resy og Treretur.

Se presentasjon av returselskapene her

Oppdater deg på regelverket

Bli med på dette webinaret og bli oppdatert på status for regelverket og produsentansvarsorganisasjonene i hvert av de nordiske markedene, samt oversikt over hvem du kan kontakte og få hjelp av for å ivareta ditt produsentansvar. Etter en kort introduksjon, vil det ble en 20-minutters presentasjon og Q&A ved hver av de fire nasjonale produsentansvarsorganisasjonene. Fra Norge bidrar adm. direktør Jaana Røine fra Grønt Punkt.

Webinaret vil blir holdt på engelsk.

Program

Klokkeslett Foredrag Foredragsholder(e)
10:00

Introduction and compliance

Niels Jensen, MLDK

Denmark: VANA Dansk emballasjeansvar

Marianne Roed Jakobsen

Sweden: Näringslivets Producentansvar (NPA)

Helena Nylén

Finland: : Finnish Packaging Recycling (RINKI)

Juha-Heikki Tanskanen and Finnish Packaging Producers (SPT), Pekka Tommola

Norway: Grønt Punkt Norge (Green Dot)

Jaana Røine

11:25

Closing remarks

Helge Hasselgård, DLF Norway

Påmelding


Konkurranserettslige forholdsregler

Deltakere i DLFs møter og aktiviteter skal ikke innlate seg på drøftelser, handlinger eller opptreden som kan krenke konkurranselovgivningen. Deltakerne skal ikke drøfte eller utveksle konfidensiell eller konkurransesensitiv informasjon, herunder ikke-offentlig informasjon om priser, rabatter, markedsstrategier, salgs- eller leveringsvilkår, mv. Dette gjelder både for formelle DLF-møter, men også ved uformelle samtaler eller drøftelser før, under eller etter møter i DLF-regi. Se for øvrig Retningslinjer for DLFs møter