DLF Høstmøte 2023 med budskap om viktigheten av merker som skaper verdi

Foto: Kilian Munch / DLF

Helge Hasselgård, Adm. direktør i DLF. Foto: Kilian Munch / DLF

Viktigheten av «merker som skaper verdier» var hovedbudskapet til Helge Hasselgård da han åpnet DLF Høstmøte torsdag 19.oktober. Felles verdiskapning i verdikjeden, merkevarebygging og  hvordan man kan skape verdi for forbrukerne var tema gjennom dagen.

 – DLF er jo foreningen av de uavhengige merkevareleverandørene, og det vi er aller mest opptatt av er jo hvordan de flotte, sterke merkevarene våre kan skape verdier for produsenter, leverandører, handelskjeder, kjøpmenn og – ikke minst forbrukeren. Altså til glede for hele verdikjeden! Et budskap administrerende direktør Helge Hasselgård i DLF åpnet dagen med, og som var gjennomgangstemaet gjennom hele dagen.

Et marked i endring

Merkevarene spiller en sentral rolle i dagligvare- og serveringsmarkedet. Men mye har endret seg de siste årene. Vi har hatt år preget av mye uro og usikkerhet. Vi har hatt pandemi, krig og forsyningsutfordringer. Internasjonale hendelser som får nasjonale konsekvenser.

Tidene vi står i nå preger og endrer både markedsvilkårene vi opererer i, og atferden til forbrukerne.  Store deler av dagen var derfor viet til hvordan vi kan fortsette å skape mest mulig verdi for forbrukerne i et marked i endring.

Samarbeid i verdikjeden

Til stede på DLF Høstmøte var også direktøren for Dagligvaretilsynet, Tor Erik Engebretsen. Her presenterte han funnene fra den årlige samarbeidsundersøkelsen. Den viste at…

På programmet stod også flere foredragsholdere som snakket om nye muligheter og potensielle utfordringer med bruk av kunstig intelligens – en teknologi som har utviklet seg med rasende fart på alle samfunnsområder. Kunstig intelligens er et virkemiddel som kan styrke arbeidet med å skape verdi for forbrukerne. Men med nye muligheter kommer også nye utfordringer og problemstillinger vi kanskje ikke har vært borti tidligere.  Hvordan kan vi ta i bruk de nye teknologiske virkemidlene uten å havne i det som til nå er ukjente fallgruver? Og hvordan kan KI utnyttes fornuftig for å skape reelle verdier både for produsenter, handel og forbrukere?

 

Dagens program finner du her