Digitalt Forum 23. april: Hvordan møter vi utfordringene midt i koronakrisen?

DLF/DLS generalforsamling streames torsdag 23. april kl. 16:00 til 17:00.

Registreringen til møtet åpner kl. 15:00 og vi starter presis kl. 16:00
Du må registrere navn, bedrift og mailadresse (kun bedriftsmail, ikke privat mailadresse).

Hvordan møter vi utfordringene midt i koronakrisen?

Bli med på digitalt DLF Forum der Geir Inge Stokke forteller om Coops erfaringer så langt og gir sine perspektiv på samarbeidet med leverandørene fremover. Hege Witsø-Bjølmer fra Nielsen ser på hvordan markedet har blitt påvirket så langt og hva vi kan forvente oss fremover. Nils Henrik Geitle fra De Historiske Hotel & Spisesteder forteller oss hvordan minimere skadene og skape muligheter i et nedlukket serveringsmarked. Advokat Olav Kolstad gir oss en orientering om Lov om god handelsskikk, som ble vedtatt i Stortinget 12. mars – samme dag som landet ble lukket ned.

Generalforsamling

Den formelle generalforsamlingen gjennomføres i starten av møtet. Saksdokumenter er sendt ut til hovedkontaktene og kan lastes ned fra våre medlemssider.

Det er kun hovedkontakt eller ansatt med fullmakt som kan stemme under generalforsamlingen. Fullmakter må sendes til [email protected] i forkant av møtet.

Åpent for alle ansatte i DLF medlemsbedrifter

Arrangementet er kun for DLFs medlemsbedrifter. Det er ingen begrensning på antall deltakere fra hver bedrift. Innkalling med dokumenter ble sendt DLFs hovedkontakter pr mail torsdag 2. april.  Dokumentene er også tilgjengelig på medlemssidene.  Har du ikke tilgang her må du opprette konto, dette gjøres via samme link.

Tilgang til streaming

Ønsker du å delta på DLF Generalforsamling og Forum  send oss en mail og merk den med «DLF generalforsamling – send link».

 

Program

16:00 Velkommen

Helge Hasselgård, adm. direktør DLF
DLF i koronaens tid

 


DLF DLS Generalforsamling

Agenda og saksdokumenter finner du her
Har du ikke tilgang må du opprette konto. Dette gjøres via samme link.

DLF Forum

Hege Witsø-Bjølmer, Retailer Services Director i Nielsen

Hege Witsø-Bjølmer, Retailer Services Director i Nielsen
Koronakrisen – konsekvenser i markedet nå og på lengre sikt

 

 

Geir Inge Stokke, konsernsjef Coop NorgeGeir Inge Stokke, konsernsjef Coop Norge
Sammen om å få dagligvarene frem til forbrukerne – utfordringer og muligheter

 

 

Nils Henrik Geitle, adm. direktør i De Historiske Hotel & SpisestederNils Henrik Geitle, adm. direktør i De Historiske Hotel & Spisesteder
Et nedlukket serveringsmarked – hvordan minimere skadene og skape muligheter fremover

 

Advokat Olav Kolstad, Advokatfirmaet SchjødtAdvokat Olav Kolstad, Advokatfirmaet Schjødt
Lov om god handelsskikk – hva ble vedtatt og hvilke konsekvenser vil det få?

 

17:00 Slutt


Konkurranserettslige forholdsregler

Deltakere i DLFs møter og aktiviteter skal ikke innlate seg på drøftelser, handlinger eller opptreden som kan krenke konkurranselovgivningen. Deltakerne skal ikke drøfte eller utveksle konfidensiell eller konkurransesensitiv informasjon, herunder ikke-offentlig informasjon om priser, rabatter, markedsstrategier, salgs- eller leveringsvilkår, mv. Dette gjelder både for formelle DLF-møter, men også ved uformelle samtaler eller drøftelser før, under eller etter møter i DLF-regi. Se for øvrig Retningslinjer for DLFs møter