DLF Forum: Årets kjedeforhandlinger og utvikling i markedet

DLF Forum

Tirsdag 8. oktober inviterer vi til DLF Forum: Årets kjedeforhanldinger og utvikling i markedet som tema.

Hold av datoen. Vi kommer tilbake til mer informasjon om program og påmelding.

Sted: bekreftes senere, men blir i Oslo sentrum

Tid:  Tirsdag 8. oktober. Kl. 09:00 – 12:00.

Registrering og enkel servering fra kl. 8:30.

Vi starter presis!

Pris: kr. 790 ,- eks. mva. Påmeldingen er bindende.

 

DLF Forum er åpent for ansatte i DLFs medlemsbedrifter, samt inviterte gjester.


Konkurranserettslige forholdsregler

Deltakere i DLFs møter og aktiviteter skal ikke innlate seg på drøftelser, handlinger eller opptreden som kan krenke konkurranselovgivningen. Deltakerne skal ikke drøfte eller utveksle konfidensiell eller konkurransesensitiv informasjon, herunder ikke-offentlig informasjon om priser, rabatter, markedsstrategier, salgs- eller leveringsvilkår, mv. Dette gjelder både for formelle DLF-møter, men også ved uformelle samtaler eller drøftelser før, under eller etter møter i DLF-regi. Se for øvrig Retningslinjer for DLFs møter