DLF Forum: Årets kjedeforhandlinger og utvikling i markedet

DLF Forum

Arrangementet er fullt!

 

Vi inviterer til DLF Forum: Årets kjedeforhandlinger og utviklingen i markedet

Tid:  Tirsdag 8. oktober. Kl. 09:00 – 12:00. Vi starter presis!

Registrering og frokostservering fra kl. 8:30.

Sted: Nationaltheatret Konferansesenter (KS Agenda), Haakon VIIs g. 9, Oslo

Pris: kr. 790 ,- eks. mva. Utsatt påmeldingsfrist til 3. oktober!

Påmeldingen er bindende.


Program

Suksess og samhandling
– Christian Hoel, Kjededirektør, Coop Norge / Extra

Trender og utvikling i dagligvaremarkedet
– Hege Witsø-Bjølmer, Retailer Services Director, Nielsen

Juridisk blikk på høstens forhandlinger og kjedeavtaler 
– Henrik Svane, Partner, Kvale Advokatfirma

Hvordan lykkes i butikk?
Øivind L. Kristiansen, Manager MD & Demo Services, Retail24

DLF Forum er åpent for ansatte i DLFs medlemsbedrifter, samt inviterte gjester.


Konkurranserettslige forholdsregler

Deltakere i DLFs møter og aktiviteter skal ikke innlate seg på drøftelser, handlinger eller opptreden som kan krenke konkurranselovgivningen. Deltakerne skal ikke drøfte eller utveksle konfidensiell eller konkurransesensitiv informasjon, herunder ikke-offentlig informasjon om priser, rabatter, markedsstrategier, salgs- eller leveringsvilkår, mv. Dette gjelder både for formelle DLF-møter, men også ved uformelle samtaler eller drøftelser før, under eller etter møter i DLF-regi. Se for øvrig Retningslinjer for DLFs møter